Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podsumowanie wyników siódmego naboru wniosków o czas badawczy

Podsumowanie wyników siódmego naboru wniosków o czas badawczy

W połowie maja Międzynarodowa Komisja Oceniająca zakończyła swoje prace nad oceną wniosków o czas badawczy w siódmym naborze. Ocenie konkursowej podlegały łącznie 84 wnioski, złożone na cztery linie badawcze i kriomikroskop. Wnioski były analizowane przez ekspertów zewnętrznych pod kątem formalnym, bezpieczeństwa próbek oraz merytoryki planowanych prac badawczych.

 

W siódmym naborze wniosków o czas badawczy na infrastrukturze SOLARIS wpłynęły 84 aplikacje, co stanowi znaczący wzrost liczby zainteresowanych pomiarami grup badawczych w stosunku do poprzedniego naboru, bo aż o 25%. Międzynarodowa Komisja Oceniająca wystawiła pozytywną ocenę 36 wnioskom, z czego 3 spośród 7 wniosków złożonych za pośrednictwem konsorcjum CERIC-ERIC. Po raz pierwszy w postępowaniu konkursowym udostępniono linię badawczą DEMETER posiadającą dwie stacje końcowe- mikroskop STXM i PEEM. Liczbę zaakceptowanych wniosków w stosunku do liczby złożonych wniosków na poszczególne linie badawcze przedstawiono na wykresie powyżej. Decyzji dotyczących przyznania czasu badawczego na kriomikroskopie Cryo-EM należy spodziewać się na przełomie czerwca i lipca.

Grupy badawcze będą mogły realizować swoje eksperymenty z użyciem infrastruktury SOLARIS od września 2021 r. do lutego 2022 roku.

Przypominamy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o tzw. „szybki dostęp” do linii badawczych. Tryb ten umożliwia sprawdzenie, czy planowany eksperyment ma szansę realizacji w regularnym naborze wniosków lub istnieje potrzeba szybkiego przeprowadzenia badań z uwagi na potencjalnie wysoką wartość naukową.

Polecamy również
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS