Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podsumowanie wyników siódmego naboru wniosków o czas badawczy

Podsumowanie wyników siódmego naboru wniosków o czas badawczy

W połowie maja Międzynarodowa Komisja Oceniająca zakończyła swoje prace nad oceną wniosków o czas badawczy w siódmym naborze. Ocenie konkursowej podlegały łącznie 84 wnioski, złożone na cztery linie badawcze i kriomikroskop. Wnioski były analizowane przez ekspertów zewnętrznych pod kątem formalnym, bezpieczeństwa próbek oraz merytoryki planowanych prac badawczych.

 

W siódmym naborze wniosków o czas badawczy na infrastrukturze SOLARIS wpłynęły 84 aplikacje, co stanowi znaczący wzrost liczby zainteresowanych pomiarami grup badawczych w stosunku do poprzedniego naboru, bo aż o 25%. Międzynarodowa Komisja Oceniająca wystawiła pozytywną ocenę 36 wnioskom, z czego 3 spośród 7 wniosków złożonych za pośrednictwem konsorcjum CERIC-ERIC. Po raz pierwszy w postępowaniu konkursowym udostępniono linię badawczą DEMETER posiadającą dwie stacje końcowe- mikroskop STXM i PEEM. Liczbę zaakceptowanych wniosków w stosunku do liczby złożonych wniosków na poszczególne linie badawcze przedstawiono na wykresie powyżej. Decyzji dotyczących przyznania czasu badawczego na kriomikroskopie Cryo-EM należy spodziewać się na przełomie czerwca i lipca.

Grupy badawcze będą mogły realizować swoje eksperymenty z użyciem infrastruktury SOLARIS od września 2021 r. do lutego 2022 roku.

Przypominamy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o tzw. „szybki dostęp” do linii badawczych. Tryb ten umożliwia sprawdzenie, czy planowany eksperyment ma szansę realizacji w regularnym naborze wniosków lub istnieje potrzeba szybkiego przeprowadzenia badań z uwagi na potencjalnie wysoką wartość naukową.

Polecamy również
Ruszył nabór wniosków badawczych.
Ruszył nabór wniosków badawczych.
Konkurs dla doktoranta w SOLARIS
Konkurs dla doktoranta w SOLARIS
Członek zespołu linii SOLAIR laureatem amerykańskiej nagrody Williama G. Fateley'a
Członek zespołu linii SOLAIR laureatem amerykańskiej nagrody Williama G. Fateley'a
CERIC zaprasza do składania wniosków
CERIC zaprasza do składania wniosków