Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odznaka honorowa „Za zasługi dla wynalazczości” dla naszego Użytkownika

Odznaka honorowa  „Za zasługi dla wynalazczości” dla naszego Użytkownika

Jeden z naszych Użytkowników, Dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzymał 23 czerwca 2021 odznakę honorową „Za zasługi dla wynalazczości”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Odznaczenie zostało wręczone przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii dr hab. Roberta Tomaneke, prof. UE oraz prezes Urzędu Patentowego RP Edytę Demby-Siwek w Warszawie podczas 14. edycji międzynarodowej konferencji z serii „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”, odbywającej się w tym roku pod hasłem „Biznes wzmocniony designem – w czasie COVID i post-COVID”.

Dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ od wielu lat prowadzi innowacyjne badania z dziedziny inżynierii  materiałowej i inżynierii biomedycznej. W swojej pracy wykorzystuje między innymi techniki synchrotronowe oraz technikę cryo-EM udostępniane przez Centrum SOLARIS. Jego osiągnięcia cechują się nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi, potwierdzonymi ponad 70 wynalazkami zgłoszonymi do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. Pięć z nich jest już wykorzystywanych w przemyśle. Co więcej, wybitny naukowiec łączy innowację technologiczną z nowatorską estetyką, tworząc autorskie projekty również w dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Odznaczenie premiera to jednak niejedyna nagroda Prof. Andrzej Swinarew. Zasłużony naukowiec i dydaktyk otrzymał ich już w swojej karierze wiele. Za swoją działalność naukową i wynalazczą otrzymał między innymi w 2017 roku tytuł Kawalera Honorowego Medalu Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) im. Tadeusza Sendzimira.

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że Centrum SOLARIS bierze udział w procesie kreowania rozwiązań przyszłości!

 

oprac.Katarzyna Bester-Ostrowska

Polecamy również
Instalacja front-endu linii PolyX
Instalacja front-endu linii PolyX
UWAGA! Praca dla fizyka  z doświadczeniem w zastosowaniu promieniowania synchrotronowego
UWAGA! Praca dla fizyka z doświadczeniem w zastosowaniu promieniowania synchrotronowego
Nagroda Miasta Krakowa dla zespołu Structural Biology Core Facility
Nagroda Miasta Krakowa dla zespołu Structural Biology Core Facility
Dwóch pracowników naukowych NCPS Solaris laureatami konkursu START 2021!
Dwóch pracowników naukowych NCPS Solaris laureatami konkursu START 2021!