Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instalacja front-endu linii PolyX

Instalacja front-endu linii PolyX

Zakończyła się instalacja front-endu linii PolyX, który został dostarczony do Centrum SOLARIS 25 czerwca 2021. Front-end jest kluczowym elementem każdej linii synchrotronowej i składa się z zestawu urządzeń pozwalających na transport wiązki promieniowania synchrotronowego z magnesu zakrzywiającego w pierścieniu akumulacyjnym do hali eksperymentalnej.

W skład front-endu wchodzą między innymi chłodzone szczeliny wyjściowe, zestawy filtrów do kształtowania widma wiązki, okno berylowe oraz przesłona bezpieczeństwa umożliwiająca bezpieczne zablokowanie wiązki promieniowania. Obecnie, front-end umieszczony jest na skonstruowanej przez zespół SOLARIS platformie służącej do wstępnego justowania, montowania oraz testowania urządzeń. Instalacja front-endu w pierścieniu planowana jest na sierpień, w trakcie wyłączenia konserwacyjnego synchrotronu.

Dostarczenie i montaż kluczowej części linii PolyX jest fundamentalnym etapem w procesie  budowania, a następnie uruchomienia infrastruktury. Podejmowane działania wymagają wyjątkowej precyzji i wiedzy zarówno inżynierskiej jak i naukowej. Dzięki profesjonalnej współpracy naszego zespołu prace przebiegły bez zakłóceń i zakończyły się sukcesem – mówi dr  Katarzyna Sowa, opiekun linii PolyX.

Linia PolyX powstaje w wyniku ścisłej współpracy naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo Hutniczej, z udziałem naukowców z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN i w konsultacji z naukowcami z całej Polski. Metody eksperymentalne  wykorzystujące twarde promieniowanie X są nie tylko interesujące dla szerokiego grona użytkowników promieniowania synchrotronowego, ale często wręcz niezastąpione – dodaje prof. dr hab. Paweł Korecki, kierownik projektu PolyX.           

Linia badawcza PolyX będzie stanowić uniwersalne i interdyscyplinarne narzędzie do multimodalnego mikroobrazowania oraz mikrospektroskopii w zakresie twardego promieniowania rentgenowskiego. Tym samym pozwoli uzyskiwać przestrzenną (2D oraz 3D) informację o składzie pierwiastkowym, związkach chemicznych, a także o fazach krystalicznych występujących w badanych próbkach.

In the photo from left: dr Paweł Wróbel, dr inż. Tomasz Kołodziej, dr Katarzyna Sowa, prof. dr hab. Paweł Korecki, dr inż. Andrzej Marendziak, dr Marcin Zając, mgr inż. Mateusz Wiśniowski, mgr inż. Juliusz Wolak

 

Polecamy również
Ruszył nabór wniosków badawczych.
Ruszył nabór wniosków badawczych.
Konkurs dla doktoranta w SOLARIS
Konkurs dla doktoranta w SOLARIS
Członek zespołu linii SOLAIR laureatem amerykańskiej nagrody Williama G. Fateley'a
Członek zespołu linii SOLAIR laureatem amerykańskiej nagrody Williama G. Fateley'a
CERIC zaprasza do składania wniosków
CERIC zaprasza do składania wniosków