Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki 2021

Laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki zostali trzej uczeni: Amerykanin japońskiego pochodzenia Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann z Niemiec oraz Giorgio Parisi z Włoch. Wyróżnienie zostało przyznane za "przełomowy wkład w nasze rozumienie układów złożonych".

Klaus Hasselmann z Meteorologicznego Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu i Syukuro Manabe z Princeton zostali uhonorowani za swoje badania nad "fizycznym modelowaniem klimatu Ziemii", które umożliwią wiarygodnie przewidywać globalne ocieplenie. Włoch, Giorgio Parisi z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, otrzymał nagrodę jako wyraz uznania dla jego prac nad odkryciem wzajemnego oddziaływania zakłóceń i fluktuacji w układach fizycznych, od skali atomowej do planetarnej. Tegoroczna Nagroda Nobla doceniła nowe metody opisywania i przewidywania długofalowych zachowań złożonych układów charakteryzujących się znaczną przypadkowością i będących często niezrozumiałymi. Giorgio Parisi, zdaniem komitetu noblowskiego, odszukał pewne wzorce w nieuporządkowaniu układów fizycznych. Prowadząc badania nad szkłem spinowym dowodził, że drobne naruszenie porządku w układzie prowadzi do nieprzewidywalnych zmian, a zatem podstawową kwestią wymagającą wyjaśnienia było, dlaczego spiny atomów w układzie przyjmują określoną orientację i w wyniku czego układ osiąga stan optymalny. W wyjaśnieniu wspomnianych zjawisk przyczyniły się prace prowadzone przez Parisiego już na początku lat 80. XX wieku, kiedy to odkrył i opisał matematycznie uporządkowanie w zachowaniu wielu kopii tego samego układu. Wkład Giorgio Parisiego obserwowany jest do dnia dzisiejszego nie tylko w fizyce i matematyce, ale także w biologii i nauczaniu maszynowym, z którego korzyści czerpiemy do dnia dzisiejszego.

Polecamy również
Prof. Paul Dumas i Ference Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Prof. Paul Dumas i Ference Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Monochromator na linii SOLABS już zainstalowany!
Monochromator na linii SOLABS już zainstalowany!
Zapraszamy na międzynarodowe seminarium!
Zapraszamy na międzynarodowe seminarium!