Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS

Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS

Na początku października mogliśmy podziwiać pierwszą monochromatyczną wiązkę promieniowania na wyjściu monochromatora nowo powstającej linii SOLABS. Prace na linii jednak nie ustają i z dużą radością pragniemy poinformować, że w piątek 15 października, dzięki staraniom całego zespołu, założenia teoretyczne poczynione przy konstrukcji linii potwierdziły się w eksperymencie, podczas którego po raz pierwszy na linii zarejestrowano widmo XAFS (X-ray absorption fine structure). Było to widmo dla krawędzi absorpcji K tytanu, które zostało zmierzone w dwóch trybach pomiarowych - w trybie transmisji (niebieskie widmo) oraz przez pomiar całkowitego prądu próbki (TEY, Total Electron Yield) (czerwone widmo). Artefakt widoczny na widmie niebieskim przy 4925 eV jest wynikiem użycia tylko jednej komory jonizacyjnej nieizolowanej od komory próbek. W trybie transmisji (klasyczne pomiary mierzenia absorpcji) zmierzono fotony promieniowania rentgenowskiego transmitowane przez cienką folię tytanową, podczas gdy w trybie TEY zmierzono całkowitą wydajność elektronową na próbce.

Tryb transmisji jest najprostszą i najdokładniejszą metodą badania próbek o wysokim stężeniu elementu absorbera (>3-5%). Pomiary w tym trybie są wrażliwe na objętość próbki ze względu na dużą głębokość penetracji promieni rentgenowskich, równocześnie wymagają jednorodnych i dostatecznie cienkich próbek, aby promieniowanie rentgenowskie mogło przez nie przejść. 

Natomiast w trybie pomiarowym TEY czułość powierzchniową można osiągnąć mierząc elektrony emitowane z powierzchni próbki. W trybie tym nie ma ograniczeń co do grubości i jednorodności próbki. Dodatkowo, intensywność sygnału jest wyższa, ponieważ mierzone są wszystkie elektrony emitowane z próbki: fotoelektrony, elektrony Augera i elektrony wtórne. Niemniej jednak, tryb pomiarowy TEY jest ograniczony do próbek przewodzących.

Już wkrótce w ramach kalibracji linii zostaną wykonane pomiary dla niektórych pierwiastków grupy 3d układu okresowego od Ti do Mn w zakresie energii (2300 - 7200) eV. W następnej kolejności zespół linii przygotuje się do pomiarów pierwiastków grupy p takich, jak siarka oraz związki chloru , przy niższych wartościach energii. Już teraz oczekujemy na dalsze postępy prac przy linii SOLABS zmierzające końcowo do udostępnienia jej Użytkownikom z Polski i całego świata.

Polecamy również
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Monochromator na linii SOLABS już zainstalowany!
Monochromator na linii SOLABS już zainstalowany!