Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Linia SOLABS pierwszy raz w wiosennym naborze.

Linia SOLABS pierwszy raz w wiosennym naborze.

W styczniu 2022 roku miał miejsce początek fazy rozruchowej i prace badawcze z pierwszą grupą zaprzyjaźnionych użytkowników (mających doświadczenie w spektroskopii absorpcji promieniowania X, a także dopuszczających wystąpienie ewentualnych komplikacji związanych z badaniami na linii w fazie rozruchowej). Prace związane z pełnym wdrożeniem i odbiorem linii w dalszym ciągu trwają. Niemniej jednak, linia zostanie zgłoszona do wiosennego naboru wniosków o dostęp do aparatury badawczej Centrum SOLARIS w roku 2022. Da to możliwość zainteresowanym grupom zaaplikowania o czas badawczy z wykorzystaniem techniki XAS w trybie transmisyjnym w zakresie energii od 1,82 do 12 keV, co pokrywa krawędzie absorpcji K pierwiastków  od Si  do Zn, krawędzie L pierwiastków od Rb do Pt oraz krawędzie M pierwiastków od  Gd do U. W tym naborze będą dostępne pomiary tylko w temperaturze pokojowej. Gorąco zachęcamy użytkowników naszej linii do aplikowania w tym naborze o badania na krawędziach absorpcji K, jednakże aplikacje o pomiary na krawędziach L i M są także mile widziane. Personel linii dokłada wszelkich starań, aby umożliwić użytkownikom pomiary w trybach fluorescencji oraz TEY możliwie jak najszybciej. 

Linia SOLABS została specjalnie zaprojektowana do pomiarów XAS w zakresie rentgenowskim znanym jako „tender energy range”, tj. na krawędziach absorpcji K pierwiastków, takich jak: P, S, Si, Al i Mg. Poza tym, zakres energii linii SOLABS obejmuje krawędzie K cięższych pierwiastków do Se, krawędzie L elementów do Bi i krawędzie M niektórych elementów, w tym U, co pozwala na badanie wielu, bardzo istotnych materiałów.

 

Zapraszamy po więcej informacji na stronę linii badawczej SOLABS.

Polecamy również
Dwie naukowczynie z SOLARIS laureatkami grantu MINIATURA 6
Dwie naukowczynie z SOLARIS laureatkami grantu MINIATURA 6
Prof. Marcin Nowotny laureatem nagrody FNP
Prof. Marcin Nowotny laureatem nagrody FNP
Spotkanie plenarne LEAPS 2022
Spotkanie plenarne LEAPS 2022
Nowa orbita dla elektronów
Nowa orbita dla elektronów