Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Dostęp do infrastruktury badawczej SOLARIS w październiku 2018 r.

15.02.2018
W październiku 2018 r. naukowcy z Polski i zagranicy uzyskają dostęp do infrastruktury badawczej synchrotronu SOLARIS. Pomiary będzie można przeprowadzać na stacjach pomiarowych: PEEM, XAS i UARPES.

Pierwsze wyniki obrazowania w mikroskopie PEEM

22.02.2018
Pod koniec 2017 r. sukcesem zakończono proces instalacji mikroskopu fotoelektrycznego PEEM na linii eksperymentalnej PEEM/XAS. Pierwszy raz w polskim synchrotronie użyto promieniowania synchrotronowego do uzyskania obrazowania z chemiczną i magnetyczną zdolnością rozdzielczą.

SOLARIS w Lidze Europejskich Źródeł Światła Opartych na Akceleratorach

22.02.2018
13 listopada 2017 r. w Brukseli szesnaście instytucji reprezentujących dziewiętnaście europejskich ośrodków badań podpisało porozumienie powołujące do życia Ligę Europejskich Źródeł Światła Opartych na Akceleratorach – LEAPS. Wśród inicjatorów porozumienia i sygnatariuszy umowy znalazł się prof. dr hab. Marek Stankiewicz, dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie.

Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych

26.01.2018
Od 19 do 21 czerwca 2017 r. Kraków gościł uczestników Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum on Research Infrastructures - ESFRI). Spotkania ESFRI odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityki w zakresie infrastruktur badawczych w Europie. Organizatorem konferencji w Krakowie było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Nagrody Miasta Krakowa dla prof. Stankiewicza i prof. Królasa

26.01.2018
25 listopada 2016 r., podczas uroczystej gali, prof. Marek Stankiewicz, Dyrektor Centrum SOLARIS, oraz prof. Krzysztof Królas otrzymali z rąk prezydenta Jacka Majchrowskiego Nagrodę Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcie naukowo-techniczne.