Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Dostęp do infrastruktury badawczej SOLARIS w październiku 2018 r.

15.02.2018
W październiku 2018 r. naukowcy z Polski i zagranicy uzyskają dostęp do infrastruktury badawczej synchrotronu SOLARIS. Pomiary będzie można przeprowadzać na stacjach pomiarowych: PEEM, XAS i UARPES.

Pierwsze wyniki obrazowania w mikroskopie PEEM

22.02.2018
Pod koniec 2017 r. sukcesem zakończono proces instalacji mikroskopu fotoelektrycznego PEEM na linii eksperymentalnej PEEM/XAS. Pierwszy raz w polskim synchrotronie użyto promieniowania synchrotronowego do uzyskania obrazowania z chemiczną i magnetyczną zdolnością rozdzielczą.

SOLARIS w Lidze Europejskich Źródeł Światła Opartych na Akceleratorach

22.02.2018
13 listopada 2017 r. w Brukseli szesnaście instytucji reprezentujących dziewiętnaście europejskich ośrodków badań podpisało porozumienie powołujące do życia Ligę Europejskich Źródeł Światła Opartych na Akceleratorach – LEAPS. Wśród inicjatorów porozumienia i sygnatariuszy umowy znalazł się prof. dr hab. Marek Stankiewicz, dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie.

Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych

26.01.2018
Od 19 do 21 czerwca 2017 r. Kraków gościł uczestników Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum on Research Infrastructures - ESFRI). Spotkania ESFRI odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityki w zakresie infrastruktur badawczych w Europie. Organizatorem konferencji w Krakowie było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Nagrody Miasta Krakowa dla prof. Stankiewicza i prof. Królasa

26.01.2018
25 listopada 2016 r., podczas uroczystej gali, prof. Marek Stankiewicz, Dyrektor Centrum SOLARIS, oraz prof. Krzysztof Królas otrzymali z rąk prezydenta Jacka Majchrowskiego Nagrodę Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcie naukowo-techniczne.