Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Pierwsze światło z undulatora UARPES

Pierwsze światło z undulatora UARPES

22.02.2018
W maju 2016 r. prace zmierzające do uruchomienia linii badawczej UARPES przyniosły efekt: zespół SOLARIS zaobserwował pierwsze "światło" ze zmiennie polaryzującego undulatora (typu Apple II) na pozycji próbki w stacji pomiarowej. To bardzo ważny krok na drodze ku udostępnieniu aparatury naukowcom.
Centrum SOLARIS Najlepszym Przedsięwzięciem Roku 2015

Centrum SOLARIS Najlepszym Przedsięwzięciem Roku 2015

25.01.2018
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało Uniwersytetowi Jagiellońskiemu tytuł Lidera Małopolski 2015 - za budowę Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Tym samym Centrum SOLARIS zostało Najlepszym Przedsięwzięciem Roku w Małopolsce.
Polska pełnoprawnym członkiem CERIC-ERIC

Polska pełnoprawnym członkiem CERIC-ERIC

22.02.2018
1 marca 2016 r. po długich staraniach Polska stała się pełnoprawnym członkiem CERIC-ERIC: konsorcjum skupiającego wyspecjalizowane laboratoria z czołowych ośrodków badawczych Europy Środkowej. W tym elitarnym gronie nasz kraj będzie reprezentować Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.
Trzecia linia badawcza w synchrotronie SOLARIS

Trzecia linia badawcza w synchrotronie SOLARIS

22.02.2018
Do synchrotronu SOLARIS dotarły komponenty trzeciej linii badawczej. Linia działała dotychczas w ośrodku badawczym MaxLab w Lund (Szwecja). Została zdemontowana i przetransportowana do Krakowa przez członków zespołu SOLARIS oraz przedstawicieli kilku innych polskich ośrodków naukowych.
Stacja pomiarowa XAS w SOLARIS

Stacja pomiarowa XAS w SOLARIS

22.02.2018
W grudniu 2015 r. zespół SOLARIS zakończył proces instalacji drugiej stacji badawczej na linii eksperymentalnej PEEM/XAS.