Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

UWAGA! Praca dla fizyka  z doświadczeniem w zastosowaniu promieniowania synchrotronowego

UWAGA! Praca dla fizyka z doświadczeniem w zastosowaniu promieniowania synchrotronowego

02.07.2021
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosownej w dyscyplinie fizyka w zakresie prac doświadczalnych z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego bezpośrednio powiązanych z co najmniej jednym z następujących obszarów badań: (i) materiały nanostrukturalne, (ii) materiały związane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii, (iii) materiały na potrzeby biotechnologii i medycyny.
Odznaka honorowa  „Za zasługi dla wynalazczości” dla naszego Użytkownika

Odznaka honorowa „Za zasługi dla wynalazczości” dla naszego Użytkownika

25.06.2021
Jeden z naszych Użytkowników, Dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzymał 23 czerwca 2021 odznakę honorową „Za zasługi dla wynalazczości”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Nagroda Miasta Krakowa dla zespołu Structural Biology Core Facility

Nagroda Miasta Krakowa dla zespołu Structural Biology Core Facility

18.06.2021
15 czerwca 2021 roku odbyła się gala wręczenia Nagród Miasta Krakowa. Jednym z laureatów w dziedzinie „nauka i technika” została sześcioosobowa grupa badaczy - Structural Biology Core Facility z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ w składzie: dr hab. Sebastian Glatt - kierownik, dr Michał Rawski, mgr Kinga Wróbel oraz dr Przemysław Grudnik, dr Piotr Wilk, mgr Klaudia Woś. Trzej pierwsi wymienieni naukowcy to również pracownicy Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej działającego w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Dwóch pracowników naukowych NCPS Solaris laureatami konkursu START 2021!

09.06.2021
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców, a wśród nich dwóch pracowników zespołu naukowego SOLARIS. Celem programu jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.
Podsumowanie wyników siódmego naboru wniosków o czas badawczy

Podsumowanie wyników siódmego naboru wniosków o czas badawczy

08.06.2021
W połowie maja Międzynarodowa Komisja Oceniająca zakończyła swoje prace nad oceną wniosków o czas badawczy w siódmym naborze. Ocenie konkursowej podlegały łącznie 84 wnioski, złożone na cztery linie badawcze i kriomikroskop. Wnioski były analizowane przez ekspertów zewnętrznych pod kątem formalnym, bezpieczeństwa próbek oraz merytoryki planowanych prac badawczych.