Ciekawostki, liczby

Synchrotron

 • Obwód pierścienia synchrotronu to 96 m.
   
 • Prędkość elektronów ~300 000 km/s.
   
 • Czas jednego okrążenia w synchrotronie przez wiązkę elektronów: 320 ns=0.00000032 s, czyli w ciągu jednej sekundy elektrony okrążą pierścień ponad 3 miliony razy!
   
 • Liczba krążących elektronów w pierścieniu ~1 000 000 000 000 = 1012.
   
 • Próżnia wyprodukowana w synchrotronie jest na poziomie 10-11 mbar, co oznacza, że w objętości 1 cm3 znajduje się ok. 100 000 cząsteczek gazu.
   
 • Akcelerator liniowy ma długość 40 m i waży ok. 3 tony.
   
 • Jeden magnes z komorą próżniową waży ok. 8 ton. Cały synchrotron waży więc ponad 100 ton. Jeśli doliczymy  jeszcze zasilacze, akcelerator liniowy i modulatory, to jego waga wzrośnie do ok. 150 ton.
   
 • Instalacja stabilizacji temperatury komponentów synchrotronu zawiera ponad 8 tys. litrów wody demineralizowanej krążącej w obiegu zamkniętym w blisko 300 niezależnych obwodach. Ich łączna długość to 4,5 km, natomiast wydajność to 4100 L/min (czyli ok. 410 wiaderek w ciągu minuty). Instalacja odbiera 2000 kW energii cieplnej.
   
 • System sterowania w synchrotronie zbiera i przetwarza około 5 tys. różnych sygnałów z urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Sygnały te dostarczają informacji m.in. o parametrach akceleratora i obejmują informacje o temperaturze poszczególnych komponentów, o stanie systemów próżniowych, jak i położeniu oraz parametrach wiązki elektronów czy światła generowanego przez synchrotron.
  Są wśród nich sygnały wolnozmienne, których przetwarzanie odbywa się z częstotliwością nie większą niż 10Hz (10 razy na sekundę), jak i bardzo szybkie sygnały pochodzące z urządzeń monitorujących i sterujących wiązką elektronów i fotonów, dostarczające informacje z częstotliwością do 1GHz, czyli miliard razy na sekundę.
   
 • Jasność promieniowania synchrotronowego jest miliardy razy większa niż jasność światła słonecznego.

Budynek

 • Powierzchnia budynku około 8000 m2.
   
 • Powierzchnia hali wraz z pierścieniem około 3000 m2.
   
 • Tunel liniaka oraz tunel technologiczny położony jest na głębokości 7,7 m poniżej poziomu terenu.
   
 • W trakcie konstrukcji hali eksperymentalnej oraz dwóch tuneli zużyto około 1400 m3 specjalnego betonu barytowego.
   
 • Budynek zabezpieczony jest przed drganiami matą antywibracyjną na powierzchni około 4500 m2.
   
 • Całkowita długość wszystkich rurociągów instalacji sanitarnych w budynku to 10 km.
   
 • Do wentylacji całego budynku zużywane jest w ciągu jednej godziny ponad 40 000 m3 powietrza zewnętrznego.
   
 • W całym budynku łączna ilość kabli elektrycznych to 138 km, w tym dla samego synchrotronu będzie 34 km.
   

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS posiada certyfikat "Oddycha zdrowo!", zaświadczający o odpowiednim utrzymaniu instalacji wentylacyjnej obsługującej budynek ośrodka.