Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja

SYLINDA Industry Workshop

Informacje o rejestracji można znaleźć na stronie projektu SYLINDA - REJESTRACJA. 

W indywidualnych przypadkach prosimy o kontakt na adres: industry.solaris@uj.edu.pl

 

Informacje dodatkowe:

  1. Organizowane wydarzenie jest bezpłatne i dedykowane wyłącznie dla partnerów przemysłowych. 
  2. UJ zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany jego programu i formuły. Informację o odwołaniu wydarzenia UJ ogłosi na stronie internetowej Wydarzenia https://synchrotron.uj.edu.pl. UJ nie będzie wobec Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu.
  3. W sprawach nieuregulowanych zapisami na stronie internetowej Wydarzenia zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
Pliki do pobrania
pdf
Regulamin SYLINDA Industry Workshop