LEAPS - League of European Accelarator-based Photon Sources

The League of European Accelerator based-Photon Sources (LEAPS - Liga Europejskich Źródeł Fotonów Opartych na Akceleratorach) to strategiczne partnerstwo ośrodków synchrotronowych oraz dysponujących laserami na swobodnych eletronach. Współpraca została zainicjowana przez dyrektorów ww. jednostek. Jej głównym celem jest aktywna promocja badań podstawowych, stosowanych i przemysłowych, prowadzonych w instytucjach partnerskich, a także zapewnienie wysokiej jakości tychże badań i ich odpowiedniego oddziaływania na otoczenie.

Partnerzy LEAPS:

 • synchrotron Alba
 • DESY (the Deutsches Elektronen-Synchrotron - Niemiecki Synchrotron Elektronowy)
 • synchrotron Diamond
 • synchrotron Elettra
 • ESRF (the European Synchrotron Radiation Facility - Europejski Ośrodek Synchrotronowy)
 • European XFEL (the European X-ray Free Electron Laser - Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach)
 • FELIX Laboratory
 • HZB (Helmholtz-Zentrum Berlin - Centrum Materiałów i Energii Helmholtz w Berlinie)
 • HZDR (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf - Centrum Helmholtz Dresden-Rossendorf)
 • INFN (Instituto Nazionali di Frascati - Narodowy Instytut Fizyki Jądrowej)
 • ISA (the Institute for Storage Ring Facilities - Instytut Pierścieni Akumulacyjnych)
 • MAXIV Laboratory
 • PSI (Instytut Paula Scherrera)
 • PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Niemiecki Narodowy Instytut Metrologii)
 • Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
 • synchrotron SOLEIL
 • ESUO - European Sychrotron and FEL User Organisation.

 

Serwis internetowy inicjatywy: www.leaps-initiative.eu.

 

Uczestnicy spotkania LEAPS zorganizowanego w Krakowie w lutym 2017 r.