Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Light for Ukraine

Nieuzasadniona inwazja Rosji na niepodległe państwo, jakim jest Ukraina sprawiła, że geopolityczna rzeczywistość Europy Środkowo-Wschodniej została nieodwracalnie zmieniona. Dotychczasowa codzienność obywateli Ukrainy uległa diametralnemu zwrotowi a ich priorytety, także zawodowe, zostały określone na nowo, nierzadko stając się niemożliwymi do zrealizowania.

Należy zwrócić uwagę, że działalność środowiska naukowego na Ukrainie została również bardzo mocno dotknięta. Wieloaspektowe ograniczenia w postępie projektów badawczych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym stały się faktem. Zniszczona działaniami wojennymi infrastruktura laboratoryjna i uniwersytecka, ograniczenia w dostępie do prądu, a także powszechna mobilizacja wojskowa i zakaz podróżowania za granicę, to tylko niektóre z krytycznych wyzwań stojących obecnie przed ukraińskim środowiskiem naukowym. 
Chcąc wesprzeć ukraińskich badaczy, Zarząd LEAPS (The League of European Accelerator based-Photon Sources) wyznaczył NCPS SOLARIS na jednostkę mającą podjąć się koordynacji działań ukierunkowanych na konsolidację i wzmocnienie ukraińskiej społeczności użytkowników III i IV generacji źródeł światła.

Light for Ukraine – projekt na rzecz wsparcia naukowców z Ukrainy

Wychodząc naprzeciw potrzebom ukraińskiego środowiska naukowego, w lutym 2023 roku, NCPS SOLARIS zorganizował wspólnie z National Academy of Sciences of Ukraine warsztaty. W spotkaniu, którego celem było poznanie partnerów ukraińskich oraz prowadzonych przez nich badań, wzięło udział przeszło 200 naukowców z całej Europy. Był to pierwszy krok w strone powołania do życia przedsięwzięcia pod wspólną nazwą „Light for Ukraine”.

Działając pod kierownictwem LEAPS określono główne cele działania i kroki, które należy podjąć w pierwszej kolejności. „Light for Ukraine” stał się tym samym projektem – mostem łączącym środowisko naukowe Europy Zachodniej i Środkowej z naukowcami z Ukrainy. Odtąd „Light for Ukraine” nie było już hasłem przewodnim jednorazowego spotkania, a stało się wielowymiarowym projektem, którego  celem jest wsparcie środowiska ukraińskiego w dążeniu do budowy własnego źródła światła III generacji po zakończeniu wojny. Do tego czasu głównym obszarem działań projektowych będzie inicjowanie i koordynacja aktywności wspierających ukraińskie środowisko naukowe, organizacja przedsięwzięć konsolidujących naukowców korzystających z metod opartych na źródłach światła oraz lobbowanie na rzecz budowy ukraińskiej linii synchrotronowej.

W tym kontekście Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS stworzyło za pośrednictwem swojej strony internetowej wspólny (dla członków LEAPS i podmiotów niezrzeszonych) Punkt Informacyjny skupiający wszystkie aktywności dotyczące programów i form wsparcia ukraińskiej społeczności naukowej korzystającej z III i IV generacji źródeł światła.

Punkt Informacyjny Light for Ukraine – co to jest?

Głównym celem istnienia Punktu Informacyjnego Light for Ukraine jest zebranie wszystkich możliwości wsparcia oferowanego przez infrastruktury zrzeszone w ramach LEAPS (oraz innych) w jednym miejscu. Ułatwiając tym samym ukraińskiej społeczności naukowej poszukiwanie informacji dotyczących uprzywilejowanego zdalnego dostępu, ofert pracy, staży i innych możliwości oferowanych przez obiekty LEAPS w jednej, łatwo dostępnej i zwięzłej formie.
Pliki do pobrania
pdf
Regulamin projektu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron