Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty na linii ASTRA

Projekt JEST realizowany przez Uniwersytet Hochschule Niederrhein w Krefeld (Niemcy) we współpracy z Uniwersytetem Rhenish Friedrich Wilhelm w Bonn (Niemcy) i Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Polska).

Projekt ten przyczyni się do wzmocnienia potencjału instytucji badawczych w krajach rozwijających się. W szczególności, projekt SYLINDA ma na celu zwiększenie możliwości badawczo-rozwojowych polskiego ośrodka synchrotronowego SOLARIS, w oparciu o doświadczenie członków konsorcjum: Synchrotron SOLARIS (Polska), Synchrotron ALBA (Hiszpania), Uniwersytet Hochschule Niederrhein (Niemcy), Uniwersytet Rhenish Friedrich Wilhelm (Niemcy).

Linia rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej ASTRA (XAS-HN) zostanie wyposażona w spektrometr wysokiej rozdzielczości, który uczyni ją doskonałym narzędziem, bardzo atrakcyjnym dla użytkowników akademickich i przemysłowych, zajmujących się badaniami związków zawierających pierwiastki o niskiej liczbie atomowej.

Stopniowo otwierane będą nowe kierunki współpracy przemysłowej z sektorami: farmaceutycznym, gumowym, rolnym, (mikro) biologicznym, chemicznym i kosmetycznym.

Ogół tych działań, to ważny krok naprzód, którego efekty będą trwały także po zakończeniu tego projektu, dzięki sieci współpracy stworzonej z doświadczonymi partnerami. Otworzy to drzwi SOLARIS dla przyszłej współpracy z innymi europejskimi i światowymi instytucjami badawczymi. Bez wątpienia, projekt ten będzie stanowić milowy krok dla synchrotronu SOLARIS w zakresie badań i rozwoju.

Początek projektu: styczeń 2021 r.

Koniec projektu: grudzień 2023 r.

 

Logotypy partnerów