Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cryo-EM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Strcutural Biology Core Facility

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krajowe Centrum Kriomikroskopii Elektronowej

Sercem, powstałego w SOLARIS, Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej jest najnowszej generacji kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i. Dzięki wsparciu Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego możliwe było zakupienie drugiego kriomikroskopu Glacios z najnowszej generacji detektorem Falcon4. Centrum to inicjatywa konsorcjum, złożonego z 18 najlepszych polskich instytucji naukowych, które prowadzą badania z zakresu biologii strukturalnej.

Oficjalne otwarcie Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej odbyło się 1 marca 2019 roku, podczas Pierwszego Zjazdu Konsorcjum Cryo-EM -organu skupiającego specjalistów biologii strukturalnej z całej Polski.

Konsorcjum działa pod przewodnictwem dra hab. Sebastiana Glatta (Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) i dra hab. Marcina Nowotnego (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie). 

Działalność Krajowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej umożliwia polskim badaczom dołączenie do grona światowych liderów w biologii strukturalnej.

Wsparcie w przygotowaniu próbek do badań zapewnia Structural Biology Core Facility. Zespół tworzą pracownicy Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.

Projekt finansowany jest przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.