Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cryo-EM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo Strcutural Biology Core Facility

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Specyfikacje techniczne mikroskopów i zasady dostępu

Krajowe Centrum Kriomikroskopii Elektronowej w SOLARIS dysponuje obecnie dwoma najnowszej generacji kriomikroskopami- Titan Krios oraz Glacios o najwyższych parametrach pomiarowych.

Titan Krios G3i

(Cryo-Transmission Electron Microscope)                                                                                        Titan Krios G3i microskope

 1. Napięcie przyspieszające 300 kV / Elastyczne napięcie przyspieszające: 80 - 300 kV. 
 2. Dane pozwalające na trójwymiarową rekonstrukcję z rozdzielczością ~2 Å
 3. W pełni zautomatyzowany, zapewniający zawsze optymalne warunki doświadczalne
 4. Kompatybilność urządzenia pozwala na wolny od zanieczyszczeń transfer próbek między urządzeniami (Krios i Glacios)
 5. Obiektywy o stałej mocy zapewniają redukcję dryfu termicznego, a zniekształcenia liniowe są minimalizowane do <1%
 6. Wysoka wydajność pomiarów do 12 próbek w klastrze, tworzenie atlasów poglądowych
 7. Posiada jednoosiowy uchwyt do krio-tomografii
 8. Wyposażony między innymi w trzy kamery: 16-bitową kamerę typu CMOS o rozdzielczości większej lub równej 14 MP oraz dwie kamery do bezpośredniej detekcji elektronów o rozdzielczości większej lub równej 14 MP (Gatan K3, Thermofisher Scientific Falcon3)
 9. Filtr energii elektronów Gatan GIF BioQuantum                    

 

Glacios

(Data collection & sample screening Cryo-Transmission Electron Microscope)

Zakup mikroskopu wraz z infrastrukturą IT sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 1. Napięcie przyspieszające 200 kV / Elastyczne napięcie przyspieszające: 80 - 200 kV. 
 2. Dane pozwalają na rekonstrukcję o rozdzielczości >2.2 Å
 3. Wyposażony między innymi w dwie kamery: 16-bitową kamerę  typu CMOS o rozdzielczości większej lub równej 14 MP oraz  kamerę bezpośredniej detekcji elektronów o rozdzielczości  większej lub równej 14 MP (Thermofisher Scientific Falcon4). 

 

Zasady dostępu do mikroskopów

Glacios

Centrum będzie udostępniać mikroskop Glacios wyłącznie odpłatnie, jednak w części adresowanej do środowiska naukowego zastosowane zostaną preferencyjne stawki. W przypadku, gdy liczba projektów badawczych zgłaszanych przez środowisko naukowe przekroczy wydajność infrastruktury, planowane jest włączenie procedury oceny merytorycznej zgłaszanych pomysłów.

Dostęp do infrastruktury w części gospodarczej odbywa się na zasadach komercyjnych, a cena usług jest ustalana na postawie analizy konkurencji z uwzględnieniem takich czynników, jak jakość posiadanej infrastruktury oraz doświadczenie i kwalifikacje kadry. Dostęp jest realizowany według kolejności zgłoszeń, a w przypadku dużego zainteresowania z preselekcją wniosków na podstawie kryteriów merytorycznych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat dostępu i cen prosimy o kontakt z dr Piotrem Ciochoniem (Industry Liaison Officer) pod adresem industry.solaris@uj.edu.pl.

Informacje na temat możliwości przeprowadzenia eksperymentu można uzyskać od dr Michała Rawskiego (operatora mikroskopu) pod adresem michal.rawski@uj.edu.pl.

 

Titan Krios

Aby skorzystać z mikroskopu  Titan Krios należy, podobnie jak w przypadku linii badawczych na synchrotronie, złożyć wniosek o czas badawczy w języku angielskim poprzez System Obsługi Użytkowników DUO (https://duo.synchrotron.pl/) lub poprzez stronę konsorcjum CERIC-ERIC (https://www.ceric-eric.eu/users/login-to-vuo/).

 

 

                             logotypy FE, RP, UE