Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cryo-EM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Titan Krios i Glacios

Krajowe Centrum Kriomikroskopii Elektronowej w SOLARIS dysponuje obecnie dwoma najnowszej generacji kriomikroskopami- Titan Krios oraz Glacios o najwyższych parametrach pomiarowych. Pierwszy z nich jest udostępniany Użytkownikom od września 2020 roku, natomiast drugi będzie gotowy do pomiarów w trzecim kwartale 2021 roku.

Titan Krios G3i                                                                  

(Cryo-Transmission Electron Microscope)

 1. Dostępny od września 2020 r.                                
 2. Napięcie przyspieszające 300 kV
 3. Dane pozwalające na trójwymiarową rekonstrukcję z rozdzielczością ~2 Å
 4. W pełni zautomatyzowany, zapewniający zawsze optymalne warunki doświadczalne
 5. Kompatybilność urządzenia pozwala na wolny od zanieczyszczeń transfer próbek między urządzeniami (Krios i Glacios)
 6. Obiektywy o stałej mocy zapewniają redukcję dryfu termicznego, a zniekształcenia liniowe są minimalizowane do <1%
 7. Wysoka wydajność pomiarów do 12 próbek w klastrze, tworzenie atlasów poglądowych
 8. Posiada jednoosiowy uchwyt do krio-tomografii
 9. Wyposażony między innymi w trzy kamery: 16-bitową kamerę typu CMOS o rozdzielczości większej lub równej 14 MP oraz dwie kamery do bezpośredniej detekcji elektronów o rozdzielczości większej lub równej 14 MP (Gatan K3, Thermofisher Scientific Falcon3)
 10. Filtr energii elektronów Gatan GIF BioQuantum                    

Glacios   

(Data collection & sample screening Cryo-Transmission Electron Microscope)

Zakup mikroskopu wraz z infrastrukturą IT sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 1. Będzie udostępniony w trzecim kwartale  2021 r.
 2. Napięcie przyspieszające 200 kV
 3. Dane pozwalają na rekonstrukcję o rozdzielczości >2.2 Å
 4. Wyposażony między innymi w dwie kamery: 16-bitową kamerę  typu CMOS o rozdzielczości większej lub równej 14 MP oraz  kamerę bezpośredniej detekcji elektronów o rozdzielczości  większej lub równej 14 MP (Thermofisher Scientific Falcon4)
 5. Mikroskop w niższym standardzie niż mikroskop KRIOS,  doskonały do screeningu próbek przed pomiarami mikroskopem  KRIOS oraz wstępnych rekonstrukcji

  Na jakich zasadach zostanie udostępniony?

Centrum będzie udostępniać mikroskop Glacios wyłącznie odpłatnie, jednak w części adresowanej do środowiska naukowego zastosowane zostaną preferencyjne stawki. W przypadku, gdy liczba projektów badawczych zgłaszanych przez środowisko naukowe przekroczy wydajność infrastruktury, planowane jest włączenie procedury oceny merytorycznej zgłaszanych pomysłów.

Dostęp do infrastruktury w części gospodarczej odbywa się na zasadach komercyjnych, a cena usług jest ustalana na postawie analizy konkurencji z uwzględnieniem takich czynników, jak jakość posiadanej infrastruktury oraz doświadczenie i kwalifikacje kadry. Dostęp jest realizowany według kolejności zgłoszeń, a w przypadku dużego zainteresowania z preselekcją wniosków na podstawie kryteriów merytorycznych. Aby skorzystać z mikroskopów należy, podobnie jak w przypadku linii badawczych na synchrotronie, złożyć wniosek o czas badawczy w języku angielskim poprzez System Obsługi Użytkowników DUO (https://duo.synchrotron.pl/) lub poprzez stronę konsorcjum CERIC-ERIC (https://www.ceric-eric.eu/users/login-to-vuo/).