Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PEEM/XAS

Linia badawcza PEEM/XAS (photoemission electron microscopy / X-ray absorption spectroscopy) wykorzystuje promieniowanie synchrotronowe emitowane przez magnes zakrzywiający i jest dedykowana do pomiarów mikroskopowych i spektroskopowych w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskiego. Linia pozwala na zaawansowane badania właściwości chemicznych i elektronowych, strukturalnych oraz magnetycznych, wykorzystując odpowiednio: zjawisko rezonansowej absorpcji rentgenowskiej, zjawiska naturalnego dichroizmu liniowego (XNLD) oraz magnetycznego dichroizmu kołowego (XMCD) i liniowego (XMLD). Dostępne techniki eksperymentalne pozwalają na selektywne badanie powierzchni, warstw granicznych, cienkich warstw i nanomateriałów z czułością pierwiastkową. Dostępny zakres energii fotonów (od 200 do 2000 eV) pokrywa krawędzie absorpcji K lekkich pierwiastków, od węgla do krzemu, krawędzie L pierwiastków o liczbie atomowej Z od 20 do 40, a także krawędzie M wielu cięższych atomów.

Oferowanymi stacjami badawczymi są:

Użytkownicy mogą aplikować o czas pomiarowy z wykorzystaniem stacji badawczej PEEM lub XAS. Pomiary mogą być wykonywane w różnych warunkach skupiania wiązki fotonów oraz środowiska próbki. Przygotowując swój eksperyment, użytkownicy powinni zapoznać się ze stronami internetowymi opisującymi stacje pomiarowe.

Zastosowania:

Linia PEEM/XAS może być wykorzystywana w takich dziedzinach jak szeroko pojęta nauka o materiałach, fizyka, chemia, nauki o ziemi, nauki biologiczne i medyczne.

Zachęcamy do kontaktowania się z zespołem linii badawczej, aby przed złożeniem wniosku pomiarowego przedyskutować techniczną możliwość przeprowadzenia eksperymentów.

Linia powstała dzięki współpracy SOLARIS z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Odpowiednie porozumienie zostało podpisane 2 marca 2016 r. (informacja o wydarzeniu). 

Użytkowników, którym został przyznany czas badawczy na linii, IKiFP oraz AGH zapraszają do współpracy: 

Parametry linii:

Źródło

Magnes zakrzywiający (1,31 T)

Dostępny (optymalny) zakres energii fotonów

150–2000 eV (300–1600 eV)

Energetyczna zdolność rozdzielcza ΔE/E

Nie gorsza niż 2,5 x 10-4

Rozmiar plamki w miejscu
próbki (poziomy x pionowy)

W ognisku układu optycznego (PEEM): 0,200 mm x 0,050 mm
W wiązce rozbieżnej (XAS): 2,5 mm x 2,5 mm

Intensywność promieniowania
w miejscu próbki

109-1010 [fotonów/s/0.1 A]

Polaryzacja

Liniowa (pozioma) oraz eliptyczna

Stacja badawcza mikroskop fotoelektronowy PEEM

XPEEM, mikro-XAS, mikro-XPS, zmienna temperatura próbki (100-1200 K)

Stacja badawcza absorpcyjnej spektroskopii rentgenowskiej XAS

XAS, XMCD, XMLD, pomiar prądu próbki [TEY] w zewnętrznym polu magnetycznym (200 mT) i zmienną temperaturą próbki (20-670 K). Dostępny jest także częściowy prąd uzysku elektronów jako tryb detekcji dla słabo przewodzących próbek, przy wykorzystaniu powielacza elektronowego (channeltron) oraz detektora fluorescencyjnego (rodzaj: silicon drift detector).