Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Personel i kontakt

Kontakt

dr Marcin Zając

tel.: 12 664 4159 (biuro), 12 664 4192 (linia badawcza); e-mail: mar.zajac@uj.edu.pl.

Zespół linii badawczej

 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
  • dr inż. Kinga Freindl
  • prof. dr hab. Józef Korecki
  • dr inż. Ewa Madej
  • dr Piotr Mazalski
  • dr hab. Nika Spiridis, prof. IKiFP PAN
  • dr inż. Dorota Wilgocka-Ślęzak.
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza
  • dr hab. inż. Marcin Sikora, prof. AGH
  • dr inż. Joanna Stępień.
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza
  • dr hab. inż. Michał Ślęzak
  • dr hab. Tomasz Ślęzak, prof. AGH.
 • Centrum SOLARIS
  • dr inż. Tomasz Giela (tel. 12 664 41 35)
  • dr Marcin Zając (tel. 12 664 41 59).