Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stacja badawcza PEEM

Metoda X-PEEM

W mikroskopie fotoelektronowym (PEEM), w którym jako źródło światła wykorzystane jest miękkie promieniowanie X, realizowane mogą być spektroskopie XAS, XMCD oraz XPS, z przestrzenną rozdzielczością rzędu dziesiątek nanometrów. Daje to możliwość powierzchniowego obrazowania właściwości chemicznych, elektronowych oraz magnetycznych.

Aparatura

Głównym elementem stacji jest mikroskop fotoemisyjny PEEM III z analizatorem energii firmy Elmitec. Próbki mocowane są na specjalnych uchwytach.

Bezpośrednio do mikroskopu dołączona jest komora preparacyjna standardowo wyposażona w:

 • śluzę próżniową do ładowania próbek;
 • spektrometr LEED/AES;
 • źródło par metali (Fe, Co, Au, Ni) i MgO kontrolowane wagą kwarcową;
 • działo jonowe z szeroka wiązką (Ar);
 • układ dozowania tlenu;
 • typowe monokrystaliczne podłoża.

Wymagania dla próbek

 • kompatybilne z UHV;
 • płaskie;
 • nie powinny się ładować w czasie oświetlania promieniowaniem X;
 • średnica < 14 mm, wysokość < 3 mm.

Warunki obrazowania

 • głębokość próbkowania rzędu kilku nanometrów;
 • czas zbierania obrazu od milisekund do kilkudziesięciu minut;
 • pole widzenia 5 μm - 150 μm;
 • temperatura próbki 100 K - 1200 K (300 K - 2000 K w komorze preparacyjnej);
 • maksymalne ciśnienie obrazowania ~ 1*10-6 mbara.

Geometria pomiaru

Kąt padania promieniowania synchrotronowego na próbkę jest stały i wynosi 16 stopni. Próbka może być obracana o 360 stopni wokół osi normalnej do powierzchni próbki (azymut).