Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stacja doświadczalna

Układ doświadczalny umieszczony jest na zmotoryzowanym stole 5-cio osiowym (IDT) w klatce radiacyjnej.

Wygląd stacji końcowej

Optyka ogniskująca

PolyX jest wyposażony w polikapilarne elementy optyczne (Helmut-Fisher oraz XOS) z różnymi odległościami roboczymi (od 2.5 mm do 40 mm), rozmiarami ogniska (od 10 µm do 200 µm), transmisjami  (od 2% do 30%) oraz aperturami wejściowymi (od 4 mm do 8 mm). Dodatkowo dostępna jest elipsoidalna optyka monokapilarna (SIGRAY)  z wewnętrznym metalicznym pokryciem (średnica 1 mm, odległość robocza 20 mm, ognisko 2 µm). Optyka może być łatwo zmieniana z użyciem dedykowanego rewolweru.  Dostępny jest również polikapilarny kolimator stożkowy, który może być użyty do konfokalnej rentgenowskiej mikroskopii rentgenowskiej. 

Próbki

W standardowych eksperymentach próbki badane są w powietrzu lub helu. Niestandardowe eksperymenty mogą być wykonywane z użyciem układów doświadczalnych użytkowników w niskiej lub wysokiej próżni lub w atmosferze innych gazów. Prosimy o kontakt z zespołem PolyX w celu adaptacji i przygotowania nowych geometrii doświadczalnych. Maksymalny obszar skanowania wynosi (dla jednej większej lub wielu mniejszych próbek)  170  mm × 90 mm lub 30 mm × 30 mm w przypadku piezoskanera XYZ. 

Detektory

Detektory
Radiografia i mikrotomografia  µCT oraz XRD 

Mikroskop rentgenowski OptiquePeter z kamerą sCMOS PCO Edge SCMOS oraz z różnymi scyntylatorami i obiektywami. 

Detektor z hybrydowymi pikselami (Eiger 2S 1M)

Fluorescencja rentgenowska Dwa półprzewodnikowe detektory Vortex SDD (powierzchnia 80 mm2, okna: 25 µm Be oraz ML3.3 Extreme) pracujące z cyfrowym przetwornikiem impulsów DANTE (XGLAB), który umożliwia mapowanie oraz zbieranie widm bez czasu martwego w szybkich skanach
Rentgenowska spektroskopia absorpcyjna i emisyjna  Dwa spektrometry typu von Hámos z cylindrycznymi kryształami krzemowymi i kamerami CCD, które mogą być wykorzystane m.in. w spektroskopii czasowo-rozdzielczej. 
Monitory wiązki i pomiar transmisji 

Komory jonizacyjne, diody PIN

Mikroskopy optyczne Mikroskopy optyczne on-line i off-line do inspekcji próbki i definicji skanów

 

Akwizycja danych i przechwytywanie pozycji wykonywane jest przy użyciu PandaBox (QuantumDetectors).

 

Ograniczenia

Podczas planowania eksperymentów użytkownicy powinni pamiętać o pewnych ograniczeniach linii badawczej PolyX. Optyka polikapilarna i monokapilarna pozwala na wydajne ogniskowanie polichromatycznych wiązek rentgenowskich z dużą wydajnością kosztem niewielkich odległości pracy (2.5 mm – 40 mm). Niewielkie odległości robocze mogą utrudnić pewne typy eksperymentów.

Wskutek stosunkowo „miękkiego” widma promieniowania synchrotronowego z magnesu zakrzywiającego SOLARIS oraz użycia okienek berylowych, użyteczny zakres energii na PolyX jest ograniczony do 4-15 keV. W rezultacie obrazowanie rentgenowskie i mikrotomografia są wydajne jedynie dla próbek złożonych z lekkich pierwiastków lub dla niewielkich próbek złożonych z cięższych pierwiastków. W przypadku spektroskopii absorpcyjnej i wysokorozdzielczej spektroskopii emisyjnej możliwe są pomiary dla pierwiastków z krawędziami absorpcji K,L, lub M leżącymi w przedziale 4 keV. W technice XRF, linie emisyjne mogą być mierzone, gdy mają energię większą niż 1 keV. 

układ okresowy pierwiastków