Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SOLABS (w budowie)

Linia spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego, dla której źródłem światła synchrotronowego będzie magnes zakrzywiający. Linia będzie dostarczać fotony w szerokim zakresie energii, co pozwoli przeprowadzać pomiary na krawędziach absorpcji wielu pierwiastków. Stacja badawcza będzie więc przeznaczona do badań materiałowych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i aplikacyjnym. Liderem projektu, dzięki któremu powstanie infrastruktura badawcza, jest Hochschule Niederrhein, Universtity of Applied Sciences z Niemiec, natomiast partnerem przedsięwzięcia – Synchrotron Light Research Institute z Tajlandii.