Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SOLABS (XAS-HN) (w budowie)

Linia spektroskopii absorpcyjnej promieniowania rentgenowskiego, dla której źródłem światła synchrotronowego będzie magnes zakrzywiający. Linia będzie dostarczać fotony w szerokim zakresie energii, co pozwoli przeprowadzać pomiary na krawędziach absorpcji wielu pierwiastków. Stacja badawcza będzie więc przeznaczona do badań materiałowych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i aplikacyjnym.

Liderem projektu, dzięki któremu powstanie infrastruktura badawcza, jest Hochschule Niederrhein, Universtity of Applied Sciences z Niemiec, natomiast partnerem przedsięwzięcia – Synchrotron Light Research Institute z Tajlandii.

Źródło: magnes zakrzywiający
Zakres energii fotonów: 1000–12000(15000) eV
Polaryzacja promieniowania: liniowa
Stanowiska badawcze: stanowisko do pomiaru absorpcji metodami transmisyjną i fluorescencyjną
Techniki badawcze: spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego, XANES, EXAFS