Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt w sprawie linii

dr Alexey Maximenko
tel. stacjonarny: 12 664 41 09
e-mail: alexey.maximenko@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SOLABS (XAS-HN) (w budowie)

Linia eksperymentalna SOLABS będzie służyć badaniom realizowanym przy użyciu spektroskopii absorbcyjnej w zakresie twardego promieniowania rentgenowskiego, emitowanego przez magnes zakrzywiający. Linia będzie umożliwiać pomiary spektroskopowe dla większości pierwiastków układu okresowego. Dostępne techniki badawcze (XANES/EXAFS) i tryby rejestracji sygnału (transmisyjny oraz fluorescencyjny) pozwolą sekwencyjnie badać lokalną strukturę każdego wybranego pierwiastka chemicznego jako części obiektów o dużej złożoności. Pomiary będą mogły być prowadzone bez względu na stan skupienia (ciało stałe, ciecz, gaz) czy obecność uporządkowania w badanych obiektach.

Linia będzie przeznaczona do badań o charakterze podstawowym, jak i aplikacyjnym.

Zastosowania:

  • badania materiałowe, fizyka i chemia (badania stopów, układów tlenkowych, katalizatorów, badanie zmian strukturalnych podczas szybkich procesów),
  • biomedycyna (badania metaloprotein, badania stabilności, wchłaniania i mechanizmu terapeutycznego działania leków nieorganicznych i bio-nieorganicznych itp.),
  • ochrona środowiska (śledzenie stopnia i szybkości bioakumulacji toksycznych pierwiastków oraz ewolucji ich stanu chemicznego i strukturalnego w łańcuchu przejściowym ze źródła zanieczyszczenia do organizmów żywych).

Liderem projektu, dzięki któremu powstanie infrastruktura badawcza, jest Hochschule Niederrhein, Universtity of Applied Sciences z Niemiec, natomiast partnerem przedsięwzięcia – Synchrotron Light Research Institute z Tajlandii.

Zespół linii badawczej:

  • dr Alexey Maximenko, Centrum SOLARIS
  • dr Paweł Nita, Centrum SOLARIS
  • dr Henning Lichtenberg, Hochschule Niederrhein University of Applied Sciences.

Źródło promieniowania dla linii: magnes zakrzywiający
Zakres energii fotonów: 1000–12000(15000) eV
Polaryzacja promieniowania: liniowa
Stanowiska badawcze: stanowisko do pomiaru absorpcji metodami transmisyjną i fluorescencyjną
Techniki badawcze: spektroskopia absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego, XANES, EXAFS