Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SOLAIR (w budowie)

Linia umożliwi wykonywanie analiz chemicznych w skali mikro oraz badań oddziaływań międzymolekularnych w szerokim zakresie od dalekiej podczerwieni (FIR), poprzez średnią (MIR), aż do bliskiej (NIR). Tak szeroki zakres spektralny na jednym urządzeniu jest bardzo rzadko spotykany i pozwoli na podjęcie nowej jakości prac badawczych, rozwojowych i aplikacyjnych w biomedycynie, nanotechnologii, nauk o środowisku i wielu innych dziedzinach nauki.

Źródło: magnes zakrzywiający
Zakres energii fotonów: 500 meV – 12,5 meV (4000 cm-1 – 100 cm-1)
Polaryzacja promieniowania: liniowa, kołowa
Stanowiska badawcze: klasyczny mikroskop FTIR, mikroskop AFM-sSNOM-FTIR, optyczna fototermalna spektroskopia IR wraz ze spektroskopią Ramana
Techniki badawcze: mikroskopia i obrazowanie IR (również  detektorem FPA) z rodzielczością do 2 um w trybie absorpcji, refleksji i ATR, obrazowanie AFM-IR z rozdzielczością do 20 nm (sprzężony mikroskop AFM z wiązką IR oraz sSNOM), jednoczesne obrazowanie IR i ramanowskie z rodzielczośćią do 300 nm.