Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linie badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt w sprawie linii

Mikroskop STXM
dr Krzysztof Matlak
tel. stacjonarny: 12 664 41 24
e-mail: krzysztof.matlak@uj.edu.pl

Stacja oktupolowa i PEEM
mgr inż. Anna Mandziak
tel.: 12 664 41 03
e-mail: anna.mandziak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

XMCD (w budowie)

Planowana linia eksperymentalna XMCD będzie wyspecjalizowaną instalacją badawczą wykorzystującą promieniowanie o zmiennej polaryzacji, którego źródłem będzie undulator EPU (elliptically polarizing undulator).

Koncepcja linii eksperymentalnej zakłada współistnienie dwóch gałęzi pomiarowych, w których końcowymi stacjami badawczymi będą mikroskopy PEEM i STXM. Gałąź PEEM będzie zawierała dodatkowo stację oktupolową.

Stacja PEEM (fotoemisyjny mikroskop elektronowy) wraz ze standardowym wyposażeniem pozwoli na wytwarzanie oraz modyfikację układów badawczych oraz obrazowanie ich powierzchni w szerokim zakresie temperatur i z wysoką rozdzielczością. Niezaprzeczalną zaletę metody stanowi możliwość doboru energii wzbudzeń oraz możliwość dostrojenia się do charakterystycznych krawędzi absorpcji.

Stacja STXM (skaningowy transmisyjny mikroskop rentgenowski) zapewni analizę chemiczną w nanoskali dzięki połączeniu spektrometrii absorpcji promieniowania rentgenowskiego oraz mikroskopii.

Potencjalne zastosowanie linii eksperymentalnej XMCD:

  • Badania uporządkowania magnetycznego
  • Badania struktury domenowej
  • Obrazowanie składu chemicznego
  • Spektroskopia biomolekuł
  • Detekcja fluorescencji.

Zespół linii badawczej

  • dr Tolek Tyliszczak, Advanced Light Source, Lawrence Berkeley National Laboratory
  • dr Tomasz Giela, Centrum SOLARIS
  • dr Krzysztof Matlak, Centrum SOLARIS
  • dr Barbara Wolanin, Centrum SOLARIS (urlop długoterminowy)
  • dr inż. Anna Mandziak, Centrum SOLARIS.

Zakładane parametry linii:

Źródło

EPU (undulator)

Zakres energii fotonów

100–2000 eV (horizontal polarization)

Rozdzielczość

E/dE=3 x 103–1,5 x 104

Maksymalny rozmiar obszaru wzbudzonego na próbce

0,2(v) x 0,8(h) mm2

Strumień fotonów

~1012ph/s/0,1% bw

Polaryzacja

kołowa lewo- i prawoskrętna, liniowa pozioma i pionowa

Dostępne techniki

XMCD, XMLD, PEEM, XPS, STXM