Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs fotograficzny CERIC-ERIC

Konkurs fotograficzny CERIC-ERIC

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC ogłasza konkurs fotograficzny, którego celem jest zaprezentowanie szerokiej publiczności infrastruktury badawczej konsorcjantów oraz promocja wyników badań prowadzonych w ośrodkach CERIC-ERIC zlokalizowanych w Austrii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, we Włoszech, Polsce, Rumunii, Serbii i Słowenii).

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs: 30 listopada 2018!

Kto może wziąć udział w konkursie

W konkursie moga wziąć udział fotografowie i naukowcy reprezentujący dowolną instytucję, a także studenci, podróżnicy i inne osoby, zainteresowane pokazaniem swojej wizji świata nauki o materiałach i nanotechnologii*.

Co zrobić, by wziąć udział w konkursie

Uczestnicy moga przesłać maksimum pięć zdjęć, w tym zdjęcia przedstawiające wyniki badań i/lub zdjecia przedstawiające aparaturę naukową. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2018 r. Fotografie należy przesłać, korzystając z tego odnośnika. Po załadowaniu zdjęć prosimy o ich opublikowanie w serwisie Twitter z hashtagiem #CERICpicturecontest.

* W konkursie moga wziąć udział zdjęcia, które przedstawiają wyniki badań z zakresu nauki o materiałach lub nanotechnologii. Takie fotografie mogą być zrobione w dowolnym ośrodku naukowym na świecie. Zdjęcia przedstawiające infrastrukturę badawczą muszą być wykonane w instytucji partnerskiej CERIC-ERIC. Na zdjęciach nie może być twarzy, chyba że uczestnik uzyskał od sfotografowanej osoby pisemną zgodę na wykorzystanie jej wizerunku.

Wymagania techniczne dla zdjęć:

  • format: .jpg;
  • przestrzeń barwna: CMYK;
  • rozdzielczość: przynajmniej 300 dpi;
  • rozmiar jednego zdjęcia: maksymalnie 7 MB;
  • nazwa zdjęcia: imię.nazwisko_tytułzdjęcia.jpg;
  • Dopuszczalne są zarówno zdjęcia kolorowe, jak i czarno-białe.
  • Retuszowane fotografie nie są dozwolone.

Prosimy również o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Nagordy

Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi trzy najlepsze zdjęcia. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę finansową w wysokości 400 euro netto. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane w CERIC Report 2018. Będą również wykorzystywane w innych publikacjach CERIC-ERIC do celów promocyjnych i komunikacyjnych. 

Komisja konkursowa

Zwycięskiej zdjęcia zostaną wybrane przez pracowników CERIC-ERIC. Werdykt zatwierdzą organy konsorcjum. Komisja może nagrodzić więcej niż jedno zdjęcie tego samego autora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2018 r. 

Prawa autorskie

Uczestnik konkursu zgadza się na bezpłatne przekazanie CERIC-ERIC majątkowych praw autorskich do zgłoszonych fotografii. Uczetnikowi przysługują bez ograniczeń autorskie prawa osobiste. 

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres email press@ceric-eric.eu.

Ogłoszenie o konkursie na stronie CERIC-ERIC

Polecamy również
Konferencja "The Baltic Sea Region - A Science Powerhouse"
XXVI European Synchrotron Light Source Workshop
Polski Kongres Mechaniki i Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice