Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacja pierwszych wyników badań przeprowadzonych w SOLARIS

Publikacja pierwszych wyników badań przeprowadzonych w SOLARIS

W "Scientific Reports" - prestiżowym czasopiśmie wydawanym przez Nature Research - ukazał się pierwszy artykuł naukowy, do przygotowania którego wykorzystano wyniki pomiarów przeprowadzonych w SOLARIS.

Autorami opracowania pt. "How a ferromagnet drives an antiferromagnet in exchange biased CoO/Fe(110) bilayers" są naukowcy z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: Michał Ślęzak, Tomasz Ślęzak, Piotr Dróżdż, Barbara Matlak, Krzysztof Matlak, Anna Kozioł-Rachwał i Józef Korecki (AGH i Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN), a także Marcin Zając z Centrum SOLARIS. Pomiary, dzięki którym powstał tekst, zostały przeprowadzone pod koniec 2018 r. na stacji badawczej XAS. 

How a ferromagnet drives an antiferromagnet in exchange biased CoO/Fe(110) bilayers, Scientific Reports, volume 9, Article number: 889 (2019).

 

Oprac. A.Ch.