Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacja pierwszych wyników badań przeprowadzonych w SOLARIS

Publikacja pierwszych wyników badań przeprowadzonych w SOLARIS

W "Scientific Reports" - prestiżowym czasopiśmie wydawanym przez Nature Research - ukazał się pierwszy artykuł naukowy, do przygotowania którego wykorzystano wyniki pomiarów przeprowadzonych w SOLARIS.

Autorami opracowania pt. "How a ferromagnet drives an antiferromagnet in exchange biased CoO/Fe(110) bilayers" są naukowcy z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: Michał Ślęzak, Tomasz Ślęzak, Piotr Dróżdż, Barbara Matlak, Krzysztof Matlak, Anna Kozioł-Rachwał i Józef Korecki (AGH i Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN), a także Marcin Zając z Centrum SOLARIS. Pomiary, dzięki którym powstał tekst, zostały przeprowadzone pod koniec 2018 r. na stacji badawczej XAS. 

How a ferromagnet drives an antiferromagnet in exchange biased CoO/Fe(110) bilayers, Scientific Reports, volume 9, Article number: 889 (2019).

 

Oprac. A.Ch.