Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

4th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science

4th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science

Celem multidyscyplinarnego spotkania jest integracja naukowców i studentów korzystających z promieniowania synchrotronowego. ISSRNS to tradycyjne forum dyskusji o zastosowaniach promieniowania synchrotronowego i podobnych metod w naukach ścisłych.

Spotkanie poświęcone będzie wykorzystaniu promieniowania synchrotronowego w fizyce, chemii, materiałoznawstwie i naukach przyrodniczych.

Program sympozum obejmuje wykłady, sesje dyskusyjne oraz sesje posterowe. Abstrakty wszystkich prezentacji wygłoszonych podczas ISSRNS zostaną opublikowane w jednym z numerów czasopisma "Synchrotron Radiation in Natural Science", natomiast informacja o obradach pojawi się w renomowanym czasopiśmie międzynarodowym. Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski.

Szkoła i sympozjum jest organizowane przez Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego, we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Spotkanie odbędzie się w dniach 9–14 czerwca 2019 r. w Zakopanem. Termin zgłaszania abstraktów upływa 23 kwietnia 2019 r.

Wiecej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie internetowej: http://issrns14.home.amu.edu.pl

Polecamy również
CERIC-ERIC: nabór wniosków o dostęp do infrastruktury badawczej
Polski Kongres Mechaniki i Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice