Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linia PHELIX - dostawa analizatora i detektora spinowego

Linia PHELIX - dostawa analizatora i detektora spinowego

22 lipca 2020 r. do SOLARIS dostarczone zostały ostatnie komponenty stacji badawczej PHELIX: wysokiej rozdzielczości hemisferyczny analizator energii fotoelektronów oraz detektor spinowy VLEED.

Stacja badawcza PHELIX będzie wyjątkowa: umożliwi wykonywanie pomiarów dichroizmu kołowego (CD-ARPES) oraz da bezpośredni wgląd w teksturę spinową stanów elektronowych (SP-ARPES) w tym samym systemie UHV dla tej samej próbki. Obie te metody dają informacje o spinie elektronu, jednak interpretacja wyników CD-ARPES nastręcza pewnych trudności. Kombinacja tych dwóch metod ma szereg zalet pozwalających na lepsze zrozumienie badanych układów, gdyż wyklucza różnice w jakości pomiędzy próbkami oraz ryzyko zanieczyszczenia powierzchni podczas przenoszenia próbki pomiędzy aparaturami badawczymi. Oba te czynniki znacząco wpływają na otrzymane wyniki, a ograniczona kontrola nad nimi zmniejsza rzetelność prowadzonych badań. Wedle naszej wiedzy, linia badawcza PHELIX jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie można wykonać tego rodzaju połączone pomiary.

Oprócz pomiarów spinowych stacja pozwoli na mapowanie struktury pasmowej we wszystkich trzech wymiarach (SX-ARPES), na wykonywanie pomiarów rezonansowej fotoemisji (Res-PES), prowadzenie badań z wykorzystaniem kątowo-zintegrowanej spektroskopii fotoelektronów (XPS, UPS) oraz wykonywanie dwóch typów pomiarów absorpcyjnych: całkowitej fluorescencji i pomiaru prądu próbki (TFY, TEY).

Stacja PHELIX zostanie udostępniona naukowcom w 2021 r.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Rozbudowa SOLARIS coraz bliżej
Rozbudowa SOLARIS coraz bliżej
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS
Kriomikroskop Glacios częścią infrastruktury badawczej SOLARIS
Naukowiec z zespołu SOLARIS laureatem prestiżowego Grantu ERC
Naukowiec z zespołu SOLARIS laureatem prestiżowego Grantu ERC