Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy rozdział w obrazowaniu QPI materiału biologicznego

Nowy rozdział w obrazowaniu QPI materiału biologicznego

Grupa badaczy, w tym reprezentujący Centrum SOLARIS dr Tomasz Wróbel, przyczyniła się do ulepszenia metod obrazowania dzięki stworzeniu nowej techniki: konfokalnego QPI - quantitative phase imaging (ilościowe obrazowanie kontrastu fazowego).

Badania związane z opracowaniem tej metody zostały opisane w pracy High-resolution label-free imaging of tissue morphology with confocal phase microscopy, która została opublikowana w czasopiśmie Optica (IF=9.7).

Nowa odmiana techniki obrazowania pozwoli histopatologom na łatwiejszą diagnostykę raka. Jej zaletą jest to, że bada próbki tkanek bez konieczności ich barwienia, ale robi to także z wysoką rozdzielczością przestrzenną,  co w przypadku innych odmian QPI było trudne do osiągnięcia.

Dodatkową jej cechą jest możliwość obrazowania bez niszczenia próbki, co w przypadku korzystania z innych metod często jest problematyczne. Pod względem rozdzielczości ma także lepsze możliwości niż promieniowanie podczerwone (IR), gdyż daje szeroki dostęp do informacji o morfologii próbki w zakresie widzialnym – wyjaśnia dr Tomasz Wróbel jeden z autorów publikacji. - Jest to pewne rozszerzenie wcześniejszych naszych badań diagnostyki raka przy pomocy uczenia maszynowego, które jednocześnie wypełnia lukę w obrazowaniu w podczerwieni – uzupełnia badacz.

Warto dodać, że istnieje potencjał, aby połączyć tę technikę z budowaną linią SOLAIR.

Pełny tekst artykułu jest dostępny pod adresem: https://doi.org/10.1364/OPTICA.395363.

 

Polecamy również
Orientacja makromolekuł - kolejny krok w badaniach nad nowotworami
Szybsza diagnoza raka przełyku
Elektronika przyszłości: właściwości magnetyczne nanodrutów InSb-Mn
Publikacja pierwszych wyników badań przeprowadzonych w SOLARIS