Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje naukowe

Grafika przedstawiająca wizualizację Publikacji Użytkowników SOLARIS Grafika przedstawiająca wizualizację Publikacji Pracowników Naukowych SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami

Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami

Spektroskopia w podczerwieni FTIR w połączeniu z uczeniem maszynowym i chemometrią jest obecnie intensywnie rozwijającym się narzędziem wykorzystywanym do badania składu biochemicznego tkanki z równoczesną wizualizacją mikroskopową. Ta niedestrukcyjna, niosąca bogactwo informacji technika może być z sukcesem stosowana w diagnostyce nowotworów. Podczas rozwoju choroby lub procesu zapalnego, nie tylko skład chemiczny tkanki ulega zmianie, ale także jej przestrzenna organizacja. Obrazowanie w podczerwieni z polaryzacją liniową może dostarczyć nowych i bardzo użytecznych informacji o specyficznej chemicznie organizacji makromolekuł. Zespół linii SOLAIR zaprezentował wyniki swoich badań nad przestrzenną organizacją makromolekularną w ludzkiej tkance trzustkowej z użyciem cztero-polaryzacyjnej metody FTIR.

Najbardziej powszechną metodą diagnostyki nowotworów jest histopatologia.  Badania mikroskopowe tkanek objętych procesem chorobowym są trudne do interpretacji z powodu złożoności chemicznej i struktury przestrzennej tkanki, pomimo rozwoju nowoczesnych metod instrumentalnych. Dość nowym i intensywnie rozwijającym się podejściem do charakterystyki stanów chorobowych jest metoda spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR) w połączeniu z uczeniem maszynowym i chemometrią. Technika FTIR polega na oscylacjach molekularnych, pozwalając na analizę jakościową i ilościową składu chemicznego tkanki z równoczesną wizualizacją w tej samej skali, co tradycyjna mikroskopia.

Zespół nowo powstającej linii SOLAIR zaprezentował wyniki swoich badań na tkankach nowotworowych trzustki z użyciem spektroskopii IR. Zmiany w zawartości lipidów, protein, polisacharydów, kwasów nukleinowych i struktury samej tkanki mogą być wskaźnikiem do rozróżnienia pomiędzy prawidłową a nowotworową tkanką. Większość nowotworów rozwija się w nabłonku, jednak znana jest znacząca rola samego podścieliska. Uprzednio prowadzone badania nad rakiem prostaty potwierdziły zmianę gęstości włókien kolagenowych w podścielisku rakowym, jak również zaburzenia struktury przestrzennej. FTIR jest bardzo użyteczną metodą badania pierwszorzędowej i drugorzędowej struktury kolagenu. Trzy charakterystyczne pasma pochodzące od kwasów nukleinowych występujące w widmie FTIR kolagenu można nazwać „odciskiem palca biomolekuły”. Zastosowanie, po raz pierwszy, metody cztero-polaryzacyjnej w stosunku do tkanek ludzkich pokazało, że obliczenie funkcji orientacji Hermana i uzyskanie kąta azymutalnego wybranych modów oscylacyjnych jest wykonalne i otwiera nowe możliwości w badaniach materiałów biologicznych.

Więcej na temat przeprowadzonych badań przeczytasz po kliknięciu w aktywny link.  

Polecamy również
Nietrywialna struktura elektronowa semimetalu Diraca
Nietrywialna struktura elektronowa semimetalu Diraca
Badania nad tlenkiem cynku implantowanym iterbem na linii PIRX
Badania nad tlenkiem cynku implantowanym iterbem na linii PIRX
Zaskakująca modyfikacja powierzchni Fermiego w fosforku niobu – badania nad nowymi materiałami
Zaskakująca modyfikacja powierzchni Fermiego w fosforku niobu – badania nad nowymi materiałami
Orientujesz się? Obrazowanie drgań poniżej limitu dyfrakcji ujawnia kąty 3D makrocząsteczek
Orientujesz się? Obrazowanie drgań poniżej limitu dyfrakcji ujawnia kąty 3D makrocząsteczek