Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt OPUS 21 koordynowany przez badacza z SOLARIS otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.

Projekt OPUS 21 koordynowany przez badacza z SOLARIS otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN. Wśród laureatów znalazło się konsorcjum czterech uczelni wyższych, kierowane przez prof. dr hab. Macieja Kozaka.

Projekt OPUS 21 koordynowany przez badacza z SOLARIS otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.

Projekt pod nazwą „ Molekularne podstawy powstawania chorób neurodegeneracyjnych - wpływ wybranych nanocząstek metalicznych”, złożony w konkursie OPUS 21, otrzymał grant w wysokości 2 632 394 PLN. W skład konsorcjum wchodzą: Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider), Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Celem projektu jest określenie wpływu nanocząstek metalicznych (miedź, tlenki miedzi na pierwszym i drugim stopniu utlenienia i cynk) powiązanych z powstawaniem i rozwojem chorób neurodegeneracyjnych (np. choroby Alzheimera). Przejawem procesów patologicznych zachodzących podczas rozwoju tych schorzeń jest powstawanie złogów amyloidowych. Dzięki projektowi możliwe będzie zbadanie wpływu nanocząstek na ten proces.

Badania będą w przyszłości realizowane z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego, na liniach SOLCRYS oraz SOLAIR.

Poznanie procesu tworzenia oraz struktury neurotoksycznych oligomerów peptydów Ab  czy ludzkiej cystatyny C oraz ich nierozpuszczalnych agregatów w obecności nanocząstek metalicznych, pozwoli

opisać procesy neurodegeneracyjne, zachodzące w efekcie zanieczyszczeń środowiska. Dzięki świadomości tych procesów możliwe będzie w przyszłości podejmowanie działań ograniczających emisję tego typu zanieczyszczeń.

 

Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów NCN dostępna jest pod tym linkiem.

Polecamy również
Okładka czasopisma Science Advances poświęcona wynikom badań na Cryo-EM !
Okładka czasopisma Science Advances poświęcona wynikom badań na Cryo-EM !
Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami
Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami
Badania nad retrowirusami z użyciem Cryo-EM
Badania nad retrowirusami z użyciem Cryo-EM
Ditlenek tytanu bohaterem pierwszych badań IFJ PAN w Solaris
Ditlenek tytanu bohaterem pierwszych badań IFJ PAN w Solaris