Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wysokorozdzielcze struktury cryo-EM cytochromu b6f pokazują nowe oddziaływania istotne dla procesu fotosyntezy

Wysokorozdzielcze struktury cryo-EM cytochromu b<sub>6</sub>f pokazują nowe oddziaływania istotne dla procesu fotosyntezy

Użytkownicy SOLARIS badali procesy fotosyntetyczne na poziomie atomowym. Efektem było uzyskanie wysokorozdzielczych struktur cryo-EM kompleksu białkowego cytochrom b6f, jednego z kluczowych białek fotosyntezy.

Cytochrom b6f

Białko to pełni funkcję nośnika elektronu między plastochinolem a plastocyjaniną łącząc inne ważne kompleksy białkowe – fotosystemy w funkcjonalną całość. Dzięki współpracy naukowców z Zakładu Biofizyki Molekularnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii (WBBiB) oraz grupy Maxa Plancka Małopolskiego Centrum Biotechnologii (MCB) Uniwersytetu Jagiellońskiego struktury zostały opublikowane w najnowszym numerze „Science Advances”.

Kompleks i uzyskane struktury

Pierwsza ze struktur (o rozdzielczości 2,7 Å) pokazuje, w jaki sposób plastocyjanina przyłącza się do dimerycznego kompleksu, aby efektywnie odebrać elektron w trakcie reakcji katalitycznej. Co ciekawe, struktura pokazuje tylko jedną plastocjaninę przyłączoną do dimeru.  Druga struktura (o wyjątkowo wysokiej rozdzielczości 2,1 Å) identyfikuje szereg cząsteczek plastochinonu ułożonych w sposób sugerujący istnienie specyficznego kanału umożliwiającego przepływ cząsteczek tego związku przez centrum katalityczne. Co ciekawe, zarówno wejście, jak i wyjście tego kanału znajduje się w osobnych rejonach białka, co wskazuje na możliwość jednokierunkowego przepływu cząsteczek chinonu zachodzącego w płaszczyźnie równoległej do powierzchni błony, w czasie którego dochodzi do reakcji katalitycznej. Byłby to całkowicie nowy sposób oddziaływania białka z substratem, różniący się od dotychczas postulowanego modelu, w którym chinon opuszcza centrum katalityczne po reakcji wycofując się tym samym kanałem, którym uprzednio wszedł do centrum. Struktura uwidoczniła również, że cytochrom b6f specyficznie oddziałuje z fosfoproteiną TSP9 – białkiem biorącym udział w regulacji procesu fotosyntezy w tylakoidach, ale dotąd nie rozważanym jako potencjalny partner cytochrom b6f.

struktura cytochromu z PC

Ryc. 1. Budowa kompleksu Cytochrom b6f – PC (plastocyanin). 

Znaczenie odkrycia

Dr hab. Marcin Sarewicz, pierwszy autor pracy, wyjaśnia: „Odkrycie tego oddziaływania rzuca nowe światło na temat sposobu, w jaki może dochodzić do regulacji procesu fotosyntezy na poziomie cytochromu b6f z udziałem TSP9”. Prof. Artur Osyczka podsumowuje: „Nowe informacje, jakich dostarczyły opublikowane struktury, przyczynią się do głębszego zrozumienia molekularnych podstaw wydajności energetycznej fotosyntezy, stając się jednocześnie podstawą dalszych badań spektroskopowych”. Dr hab. Sebastian Glatt dodaje: „Szczególnie dlatego, że struktura o rozdzielczości 2,1Å jest obecnie najdokładniejszym modelem cytochromu b6f uzyskanym dla roślin wyższych. Także, ze względu na wyjątkowo wysoką rozdzielczość, struktury dostarczą modeli do dokonywania obliczeń kwantowo-mechanicznych celem dalszego zrozumienia fizyko-chemicznych podstaw kluczowych reakcji fotosyntezy katalizowanych przez cytochrom b6f.”

Cała publikacja dostępna w Science Advances:

M. Sarewicz et al., High-Resolution Cryo-EM Structures of Plant Cytochrome b6f at Work, Sci Adv 9, eadd9688 (2023)

 

Próbki białkowe zostały wyizolowane i scharakteryzowane biochemicznie na WBBiB. Próbki do analizy strukturalnej zostały przygotowane w Laboratorium Biologii Strukturalnej MCB, a dane strukturalne zostały zebrane przy użyciu mikroskopu elektronowego Titan Krios G3i w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Projekt był finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (grant TEAM kierowany przez A. Osyczkę, oraz TEAM TECH Core Facility kierowany przez S. Glatta).

Polecamy również
Pierwsze obrazy rentgenowskie z linii POLYX
Pierwsze obrazy rentgenowskie z linii POLYX
Strukturalne podstawy rozpoznawania końca transpozonu wyjaśniają centralne cechy systemów transpozycyjnych Tn7
Strukturalne podstawy rozpoznawania końca transpozonu wyjaśniają centralne cechy systemów transpozycyjnych Tn7
Wytwarzanie wysoko porowatego materiału YSZ i Ni-YSZ za pomocą nowatorskiego strącania w obecności systemu CTAB/NaCl
Wytwarzanie wysoko porowatego materiału YSZ i Ni-YSZ za pomocą nowatorskiego strącania w obecności systemu CTAB/NaCl
Efekt bliskości jako metoda wpływu na temperaturę uporządkowania magnetycznego antyferromagnetyka
Efekt bliskości jako metoda wpływu na temperaturę uporządkowania magnetycznego antyferromagnetyka