Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

48. Zjazd Fizyków Polskich – największe infrastruktury badawcze i popularyzacja nauki.

48. Zjazd Fizyków Polskich – największe infrastruktury badawcze i popularyzacja nauki.

Politechnika Gdańska została gospodarzem 48. Zjazdu Fizyków Polskich, goszcząc 450 światowej klasy naukowców, specjalistów, nauczycieli i pasjonatów tej dziedziny. Kilkanaście sesji naukowych, panel dyskusyjny na temat kondycji nauczania fizyki w polskich szkołach, pokazy i wykłady dla młodzieży oraz bazar dobrych praktyk dla nauczycieli – to tylko część bogatego programu wydarzenia.

W wydarzeniu, które odbyło się w Gdańsku udział wzięło przeszło 450 uczestników, w tym naukowców, zarówno o ugruntowanej pozycji w środowisku, jak i młodych fizyków, a także nauczycieli tego przedmiotu oraz ich uczniów. W ramach zjazdu zaplanowano osiem dwugodzinnych sesji plenarnych, dziewięć dwugodzinnych sesji równoległych, wykład otwarty, sesję plakatową, zebranie delegatów PTF, panel dyskusyjny „Kondycja nauczania fizyki w polskich szkołach – szanse i ryzyko”, pokazy fizyczne, bazar dobrych praktyk dla nauczycieli oraz wykłady i pokazy doświadczeń dla młodzieży szkolnej.
W podróż po cudownym świecie kwantów uczestników zabrał Anton Zeilinger, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, który wygłosił wykład online transmitowany na żywo podczas pierwszej sesji konferencji.
Dyrekcja Centrum SOLARIS przewodniczyła sesji poświęconej infrastrukturom badawczym. W jej ramach głos zabrali dr hab. Jakub Szlachetko, prof. UJ, opowiadając o możliwościach badawczych ośrodka, Naďa Witzanyová przybliżając laserową infrastrukturę badawczą na przykładzie ELI CERIC oraz dr hab. Inż. Ryszard Sobierajski, przedstawiając rentgenowskie lasery na swobodnych elektronach (XFEL).
SOLARIS dało się również poznać jako jednostka rozpoczynająca aktywne działania na płaszczyźnie popularyzacji nauki w Polsce. Centrum rozumiejąc swój potencjał w tym zakresie, podczas Bazaru dobrych praktyk, ogłosiło nową przestrzeń swojego działania - możliwość zwiedzania Centrum w ramach tzw. "Ścieżki Wiedzy". „Ścieżka Wiedzy Centrum SOLARIS” oparta na profesjonalnym scenariuszu oprowadzania oraz wykorzystująca szereg różnorodnych (w tym multimedialnych) narzędzi, jest doskonałą formą popularyzującą różne kierunki nauki i uzupełniającą proces dydaktyczny na wszystkich szczeblach edukacji. Umożliwia dostęp zwiedzających do zaawansowanych technologii, kształci w zakresie nauk ścisłych, inspiruje przyszłych i obecnych naukowców, łączy dziedziny nauk teoretycznych z rzeczywistością, a także rozbudza ciekawość i zainteresowanie badaniami naukowymi. Jej celem jest zapoznanie zwiedzających z przedmiotem działania ośrodka, wyjaśnienie kluczowych dla jego istnienia zjawisk fizycznych oraz najważniejszych wyników badań, a także zakorzenienie postawy cechującej nadrzędną rolę nauki w procesie globalnego rozwoju cywilizacyjnego. Swoim profilem "Ścieżka Wiedzy" odróżnia się od funkcjonujących w Polsce centrów nauki. Celem jest wyzwolenie potencjału wynikającego z obserwacji największego narzędzia badawczego w kraju.

Zjazd Fizyków Polskich jest najstarszą cykliczną konferencją, integrującą środowisko fizyków polskich. Po raz pierwszy został zorganizowany sto lat temu, w kwietniu 1923 r. w Warszawie. Celem ZFP jest promocja fizyki, z podkreśleniem dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w tej dziedzinie. W ramach popularyzacji fizyki, organizatorzy zjazdu przeprowadzili szereg konkursów, które zachęcały przedstawicieli młodego pokolenia do naukowej zabawy tą dziedziną nauki. 

Wydarzenie, które odbyło się w dniach 1–7 września organizowali: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. 48. Zjazd Fizyków Polskich objęty był honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU), Rektora Politechniki Gdańskiej, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Zdjęcie grupowe 48. Zjazdu Fizyków Polskich

Polecamy również
Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Promieniowanie synchrotronowe w fizyce i chemii ciała stałego: wybrane zagadnienia

Konferencja iNEXT

„Przełom kopernikański” w naukach biologicznych - konferencja iNEXT

Konferencja Nanotexnology 2024

Nanotechnologia i badania synchrotronowe w Grecji, czyli cztery konferencje na raz.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego gościła w Centrum SOLARIS