Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Algorytm korekty rozpraszania typu Mie promieniowania IR dla próbek cylindrycznych

Algorytm korekty rozpraszania typu Mie promieniowania IR dla próbek cylindrycznych

Naukowcy z linii badawczej CIRI opublikowali algorytm do korekty artefaktów związanych z rozpraszaniem typu Mie dla próbek cylindrycznych, np. włókien. Próbki o cylindrycznych kształtach są obecnie szeroko eksplorowane, szczególnie wykorzystując spolaryzowaną spektroskopię w podczerwieni (IR). Dlatego nowy algorytm poza przypadkiem niespolaryzowanego promieniowania, może być również wykorzystany dla przypadków liniowej polaryzacji.

Algorytmy typu EMSC (ang. Extended Multiplicative Signal Correction) są szeroko stosowane do korekty rozpraszania promieniowania typu Mie przy padaniach spektroskopowych próbek o sferycznym kształcie. Jednak rozwój metod wyznaczania orientacji w oparciu o spolaryzowane promieniowanie IR, mocno skierowane na próbki z domenami cylindrycznymi,  uwidocznił konieczność zaadoptowania wspominanych algorytmów również dla takich geometrii próbek. W związku z tym, naukowcy z linii CIRI zaimplementowali dostępny jedynie teoretycznie algorytm, oraz rozszerzyli go o wariant korekty rozpraszania dla liniowej polaryzacji światła. Ponadto, algorytm wykorzystuje procesory graficzne (GPU), co dzięki poprawie skali czasowej obliczeń znacznie rozszerza jego zakres zastosowań.  Implementacja algorytmu w programie MATLAB została udostępniona na zasadach otwartego dostępu. 

Rysunek 1. Widma IR włókna polimeru PCL, przed i po zastosowaniu korekty rozpraszania typu Mie.

Rysunek 1. Widma IR włókna polimeru PCL, przed i po zastosowaniu korekty rozpraszania typu Mie.

 

Autor: Paulina Kozioł


 
Link do publikacji: P. Kozioł, K. Kosowska, P. Korecki,T. P. Wróbel, Scattering correction for samples with cylindrical domains measured with polarized infrared spectroscopy, Analytica Chimica Acta, 1278, 341722(2023) doi: 10.1016/j.aca.2023.341722

 

 

 

Polecamy również
Nowe możliwości zastosowania materiałów antyferromagnetycznych.

Nowe możliwości zastosowania materiałów antyferromagnetycznych.

Naukowcy z MCB UJ  odkryli jak stworzyć białko z metylowanego mRNA.

Naukowcy z MCB UJ odkryli jak stworzyć białko z metylowanego mRNA.

Badania właściwości strukturalnych bimetalicznych nanostruktur AuCu.

Badania właściwości strukturalnych bimetalicznych nanostruktur AuCu.

Struktura elektronowa rzeczywistego kryształu 1T-TaS2 z defektami strukturalnymi.

Struktura elektronowa rzeczywistego kryształu 1T-TaS2 z defektami strukturalnymi.