Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Związek struktury szkieletów poliuretanów z właściwościami strukturalnymi i nadprzewodzącymi pianek Y-123

Związek struktury szkieletów poliuretanów z właściwościami strukturalnymi i nadprzewodzącymi pianek Y-123

16.04.2024
Polski zespół badaczy kierowany przez dra Pawła Pęczkowskiego z Instytutu Nauk Fizycznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wykorzystał wiązkę PIRX do badania właściwości struktury elektronowej pianek nadprzewodzących otrzymanych na bazie pianek poliuretanowych. Wyniki badań zostały opublikowane w piśmie Journal of the European Ceramic Society wydawanym przez Elsevier.
więcej o Związek struktury szkieletów poliuretanów z właściwościami strukturalnymi i nadprzewodzącymi pianek Y-123
Wpływ implantacji jonów Ne<sup>+</sup> 250 keV na parametry krytyczne kompozytowych taśm 2G HTS

Wpływ implantacji jonów Ne+ 250 keV na parametry krytyczne kompozytowych taśm 2G HTS

03.04.2024
Polski zespół badaczy kierowany przez dra Pawła Pęczkowskiego z Instytutu Nauk Fizycznych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wykorzystał wiązkę PIRX do badania właściwości struktury elektronowej taśm 2G HTS (taśm nadprzewodzących wysokotemperaturowych drugiej generacji) poddanych wcześniej procesowi implantacji jonami gazu szlachetnego Ne+ o energii 250 keV. Wyniki badań zostały opublikowane w piśmie Applied Surface Science wydawanym przez Elsevier.
więcej o Wpływ implantacji jonów Ne+ 250 keV na parametry krytyczne kompozytowych taśm 2G HTS
Szczególna rola magnetycznych jonów Ni w strukturze elektronowej

Szczególna rola magnetycznych jonów Ni w strukturze elektronowej

19.03.2024
Międzynarodowy zespół naukowców z Instytutu Fizyki w Zagrzebiu, Chorwacji, przeprowadził badania dotyczące struktury elektronowej warstwowego związku 2H-NbS2 pomiędzy którego warstwy został wbudowany nikiel. Połączenie teorii i eksperymentów pozwoliło im odkryć, że jony niklu odgrywają istotną rolę w tej strukturze. Praca ta została wyróżniona (Editors Suggestion) przez Physical Review B.
więcej o Szczególna rola magnetycznych jonów Ni w strukturze elektronowej
Hercynit (FeAl<sub>2</sub>2O<sub>4</sub>) - tajemniczy spinel ogniotrwały poznany !

Hercynit (FeAl22O4) - tajemniczy spinel ogniotrwały poznany !

21.02.2024
Grupa naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej przeprowadziła badania na linii badawczej PIRX dotyczące spineli a w szczególności hercynitu, FeAl2O4, który należy do szerokiej grupy spineli tlenkowych, o gęstym upakowaniu atomów w kubicznej strukturze typu AB2O4. Badania zostały przeprowadzone w zespole badawczym pod kierownictwm dr inż. Ilony Jastrzębskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowei i Ceramiki.
więcej o Hercynit (FeAl22O4) - tajemniczy spinel ogniotrwały poznany !
Nowa metoda poprawy jakości danych przez usuwanie szumu

Nowa metoda poprawy jakości danych przez usuwanie szumu

12.02.2024
Naukowcy z linii badawczej CIRI znaleźli sposób na szybsze obrazowanie tkanek biologicznych w podczerwieni. Zaproponowane przez nich rozwiązanie umożliwi szybszą diagnostykę pod kątem nowotworów dzięki odszumianiu. O opracowanej przez nich metodzie MNF2 można przeczytać na łamach periodyku "Chemometrics and Intelligent Laboratory System”. Dzięki temu odkryciu badacze znacząco zwiększyli możliwości pomiarowe z użyciem detektora matrycowego FPA dostępnego na stacji końcowej mikroskopii FT-IR na linii CIRI.
więcej o Nowa metoda poprawy jakości danych przez usuwanie szumu