Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje naukowe

Grafika przedstawiająca wizualizację Publikacji Użytkowników SOLARIS Grafika przedstawiająca wizualizację Publikacji Pracowników Naukowych SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Struktura białkowa może służyć do precyzyjnego rozmieszczenia nanocząsteczek złota

Struktura białkowa może służyć do precyzyjnego rozmieszczenia nanocząsteczek złota

28.04.2022
W nowej publikacji powstałej na CryoEM, naukowcy pokazują jak zaprojektowana struktura białkowa może służyć do precyzyjnego rozmieszczenia nanocząsteczek złota w przestrzeni
więcej o Struktura białkowa może służyć do precyzyjnego rozmieszczenia nanocząsteczek złota
Projekt OPUS 21 koordynowany przez badacza z SOLARIS otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.

Projekt OPUS 21 koordynowany przez badacza z SOLARIS otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.

29.11.2021
Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN. Wśród laureatów znalazło się konsorcjum czterech uczelni wyższych, kierowane przez prof. dr hab. Macieja Kozaka.
więcej o Projekt OPUS 21 koordynowany przez badacza z SOLARIS otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki.
Okładka czasopisma Science Advances poświęcona wynikom badań na Cryo-EM !

Okładka czasopisma Science Advances poświęcona wynikom badań na Cryo-EM !

11.04.2022
Badania, przeprowadzone w NCPS SOLARIS z użyciem kriomikroskopii elektronowej oraz w Małopolskim Centrum Biotechnologii i brytyjskim Narodowym Centrum Bioobrazowania Elektronów eBIC (Diamond Light Source) pozwoliły na rozwiązanie struktury białka odpowiedzialnego za wprowadzanie związków, niezbędnych do życia komórek bakteryjnych. Wyjątkowe znaczenie badań zostało uhonorowane dedykowaną, wyjątkową grafiką autorstwa Aliny Kurokhtiny opublikowaną na okładce czasopisma Science Advances !
więcej o Okładka czasopisma Science Advances poświęcona wynikom badań na Cryo-EM !
Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami

Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami

11.04.2022
Spektroskopia w podczerwieni FTIR w połączeniu z uczeniem maszynowym i chemometrią jest obecnie intensywnie rozwijającym się narzędziem wykorzystywanym do badania składu biochemicznego tkanki z równoczesną wizualizacją mikroskopową. Ta niedestrukcyjna, niosąca bogactwo informacji technika może być z sukcesem stosowana w diagnostyce nowotworów. Podczas rozwoju choroby lub procesu zapalnego, nie tylko skład chemiczny tkanki ulega zmianie, ale także jej przestrzenna organizacja. Obrazowanie w podczerwieni z polaryzacją liniową może dostarczyć nowych i bardzo użytecznych informacji o specyficznej chemicznie organizacji makromolekuł. Zespół linii SOLAIR zaprezentował wyniki swoich badań nad przestrzenną organizacją makromolekularną w ludzkiej tkance trzustkowej z użyciem cztero-polaryzacyjnej metody FTIR.
więcej o Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami
Badania nad retrowirusami z użyciem Cryo-EM

Badania nad retrowirusami z użyciem Cryo-EM

11.04.2022
Odwrotna transkrypcja obejmuje konwersję jednoniciowego RNA do dwuniciowego DNA. Jest to kluczowy krok w replikacji retrowirusów, katalizowany przez enzym odwrotną transkryptazę. Retrowirusy dzielą się na dwie podrodziny, z których jedna, Spumaretrovirinae, posiada odmienny cykl proliferacji i odmienną strukturę domenową odwrotnej transkryptazy. Przedstawione badania stanowią pierwszy opis strukturalny wiązania kwasu nukleinowego przez odwrotną transferazę wirusa, wykazując jej zdolność do zmiany stanu oligomerycznego w zależności od typu związanego kwasu nukleinowego.
więcej o Badania nad retrowirusami z użyciem Cryo-EM