Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Grafikado highlight Wutke 2DEG

Badania dwuwymiarowego gazu elektronowego 2DEG

12.06.2023
Naukowcy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w ścisłej współpracy z naukowcami z linii URANOS badali dwuwymiarowy gaz elektronowy (2DEG) wytworzony na pasywowanej tellurem powierzchni InAs(110). W celu określenia oddziaływań wieloelektronowych w ramach 2DEG wykonano wysokorozdzielcze pomiary APRES w funkcji temperatury i gęstości 2DEG. Szczegółowej analizie poddano kształty pasm i ich poszerzenia.
więcej o Badania dwuwymiarowego gazu elektronowego 2DEG
Grafikado highlight Wutke 2DEG

Badania struktury elektronowej chiralnych materiałów kwantowych.

29.05.2023
Zespół pracujący pod kierunkiem profesora Antonio Politano z Uniwersytetu w L’Aquila we Włoszech, wraz z naukowcami linii URANOS, zidentyfikował i scharakteryzował nowy materiał chiralny, CdAs2, który wykazuje rzadki fermion Kramersa-Weyla. Chiralność, która odnosi się do asymetrii przestrzennego rozmieszczenia cząsteczek, odgrywa kluczową rolę w wielu dziedzinach nauki, w tym w biochemii i w naukach o materii. Kryształy chiralne wykazują dobrze zdefiniowaną kierunkowość z powodu złamania symetrii inwersyjnej, lustrzanej lub innych symetrii rotacji z inwersją.
więcej o Badania struktury elektronowej chiralnych materiałów kwantowych.
Grafikado highlight Wutke 2DEG

Mechanizm działania kluczowego kompleksu białkowego w bakteryjnej rekombinacji homologicznej

24.05.2023
Naukowcy z Laboratorium Struktury Białka Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie wyjaśnili mechanizm działania kluczowego kompleksu białkowego w bakteryjnej rekombinacji homologicznej.
więcej o Mechanizm działania kluczowego kompleksu białkowego w bakteryjnej rekombinacji homologicznej
Grafikado highlight Wutke 2DEG

Mechanizm molekularnego działania antybiotyku wytwarzanego przez patogen trzciny cukrowej

26.04.2023
Albicydyna jest niezwykle silnym antybiotykiem bakteriobójczym działającym na problematyczne bakterie Gram-ujemne, jednak jej mechanizm działania nie został poznany na poziomie molekularnym. Zespół współpracujących naukowców z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii wykorzystał kriomikroskopię elektronową w SOLARIS do określenia struktury albicydyny związanej z kompleksem - gyrazą DNA z Escherichia coli wraz z fragmentem dwuniciowego DNA o długości 217 par zasad.
więcej o Mechanizm molekularnego działania antybiotyku wytwarzanego przez patogen trzciny cukrowej
Grafikado highlight Wutke 2DEG

Cienkie warstwy TiO2/CuO otrzymane metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego

12.04.2023
Cienkie warstwy TiO2/CuO pełnią funkcje fotokatalizatorów oraz fotoelektrod, jednocześnie stanowiąc wyzwanie technologiczne. Podwójne warstwy TiO2/CuO otrzymano metodą sekwencyjnego reaktywnego rozpylania magnetronowego w wysokopróżniowym systemie UHV (Rysunek 1a). Wykazano, że zarówno reflektometria rentgenowska XRR jak i pomiary spektralnej zależności współczynnika odbicia w zakresie widzialnym i bliskiego ultrafioletu umożliwiają uzyskanie informacji na temat kontaktu pomiędzy TiO2 i CuO. Pomiary wykonane na synchrotronie SOLARIS metodą rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej XAS w modzie TEY umożliwiły sformułowanie wniosków dotyczących stanu utlenienia miedzi i struktury elektronowej układu TiO2/CuO.
więcej o Cienkie warstwy TiO2/CuO otrzymane metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego