Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista publikacji naukowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Molekularne szczegóły hypuzynacji eIF5A oraz kliniczne znaczenie mutacji białka DHS

Molekularne szczegóły hypuzynacji eIF5A oraz kliniczne znaczenie mutacji białka DHS

28.03.2023
Naukowcy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odkryli molekularny mechanizm hypuzynacji - najbardziej unikalnej modyfikacji potranslacyjnej w ludzkim proteomie.
więcej o Molekularne szczegóły hypuzynacji eIF5A oraz kliniczne znaczenie mutacji białka DHS
Pierwsze obrazy rentgenowskie z linii POLYX

Pierwsze obrazy rentgenowskie z linii POLYX

13.03.2023
POLYX jest konstruowaną w SOLARIS linią badawczą, która jest przeznaczona do mikroobrazowania i mikrospektroskopii rentgenowskiej w zakresie twardego promieniowania rentgenowskiego o energii 4-15 keV. Niedawna publikacja opisała ogólną koncepcję linii i pokazała pierwsze zdjęcia rentgenowskie zmierzone na POLYX z użyciem tzw. białej (tj. polichromatycznej) wiązki promieniowania rentgenowskiego. Przeprowadzone eksperymenty wykazały możliwość rentgenowskiego obrazowania z kontrastem fazowym słabo absorbujących próbek testowych oraz ogniskowania wiązki rentgenowskiej za pomocą optyki polikapilarnej do fluorescencyjnego rentgenowskiego obrazowania rozkładu pierwiastków wewnątrz próbek.
więcej o Pierwsze obrazy rentgenowskie z linii POLYX
Strukturalne podstawy rozpoznawania końca transpozonu wyjaśniają centralne cechy systemów transpozycyjnych Tn7

Strukturalne podstawy rozpoznawania końca transpozonu wyjaśniają centralne cechy systemów transpozycyjnych Tn7

23.02.2023
Transpozazy to białka kluczowe dla mobilności transpozonów - elementów genetycznych, które mogą przemieszczać się w obrębie genomów. U prokariotów proces ten może prowadzić do horyzontalnego transferu genów wirulencji, przyczyniając się do powstawania nowych superbakterii. Użytkownicy centrum SOLARIS rozwiązali 2,7 Å strukturę cryo-EM transpozazy TnsB z transpozonu Tn7 oddziałującej z dwuniciowym fragmentem DNA imitującym prawy koniec transpozonu.
więcej o Strukturalne podstawy rozpoznawania końca transpozonu wyjaśniają centralne cechy systemów transpozycyjnych Tn7
Wytwarzanie wysoko porowatego materiału YSZ i Ni-YSZ za pomocą nowatorskiego strącania w obecności systemu CTAB/NaCl

Wytwarzanie wysoko porowatego materiału YSZ i Ni-YSZ za pomocą nowatorskiego strącania w obecności systemu CTAB/NaCl

15.02.2023
Opracowano nowatorską oraz prostą metodę syntezy wysoce porowatych substratów YSZ oraz Ni-YSZ prowadzącą do wytworzenia się struktur przypominających połączone ze sobą mikrotunele
więcej o Wytwarzanie wysoko porowatego materiału YSZ i Ni-YSZ za pomocą nowatorskiego strącania w obecności systemu CTAB/NaCl
Wysokorozdzielcze struktury cryo-EM cytochromu b<sub>6</sub>f pokazują nowe oddziaływania istotne dla procesu fotosyntezy

Wysokorozdzielcze struktury cryo-EM cytochromu b6f pokazują nowe oddziaływania istotne dla procesu fotosyntezy

07.02.2023
Wykorzystując możliwości kriomikroskopu elektronowego w Centrum SOLARIS, naukowcy badali mechanizm, dzięki któremu rośliny wykorzystują energię świetlną do wzrostu, czyli fotosyntezy. Cytochrom b6f, bo tak nazywa się badany kompleks białkowy, jest swoistego rodzaju ramą spajającą ważne dla fotosyntezy elementy, a także łącznikiem pozwalającym przekazywać elektrony pomiędzy tymi elementami. Podczas badań mikroskopowych udało się zebrać dane, które pozwoliły wygenerować dwa bardzo dokładne modele atomowe kompleksu b6f, jego trójwymiarową mapę. Pierwszy z nich pokazywał dokładnie cały kompleks wraz z dodatkowym, dynamicznym fragmentem. Drugi natomiast – obecnie najdokładniejszy na świecie - przedstawiał model samego cytochromu b6f. Będzie on źródłem cennych informacji potrzebnych do dalszych badań innymi niż kriomikroskopia technikami. W dalszej perspektywie pozwoli niezwykle precyzyjnie ocenić co ma wpływ na wydajność reakcji fotosyntezy przebiegającej w roślinach.
więcej o Wysokorozdzielcze struktury cryo-EM cytochromu b6f pokazują nowe oddziaływania istotne dla procesu fotosyntezy