Partnerzy zagraniczni

Centrum Promieniowania Synchrotronowego od początku współpracuje z zagranicznymi ośrodkami synchrotronowymi. Współpraca ta obejmuje wszystkie obszary związane z budową oraz uruchomieniem synchrotronu SOLARIS. Dzięki niej Centrum zyskuje dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz do wiedzy eksperckiej.

W latach 2010-2015, czyli podczas budowy synchrotronu, strategicznym partnerem dla SOLARIS był szwedzki ośrodek synchrotronowy Max-lab, działający przy uniwersytecie w Lund. Ponadto SOLARIS współpracował z synchrotronami we Włoszech (Elettra), Hiszpanii (Alba) oraz Szwajcarii.

MAX IV Laboratory - Lund, Szwecja
 


Główne założenia współpracy:

 • Przekazanie przez MAX-lab projektu synchrotronu opartego na unikalnej technologii zintegrowanych magnesów, opracowanej przez MAX-lab.
 • Techniczna identyczność obu synchrotronów włącznie z akceleratorem liniowym.
 • Podstawa prawna dla wspólnych zakupów aparatury.
 • Stała obecność członków zespołu SOLARIS w MAX-lab – ich udział w pracach związanych z obu projektami.

Elettra Sincrotrone Trieste - Basovizza, Trieste, Włochy
 

 
 


Umowa świadczenia doradczych usług eksperckich w zakresie:

 • adaptacji
 • budowy
 • integracji
 • uruchomienia nowego typu źródła promieniowania synchrotronowego.

CELLS - ALBA Synchrotron - Cerdanyola del Valles, Hiszpania

         
 


Współpraca w zakresie projektowania komór próżniowych:

 • projekt dla MAX-lab i SOLARIS
 • wykorzystanie technologii NEG (Non EvaporableGetter).

Swiss Light Source - PSI - Villigen, Szwajcaria

 
 


Umowa dotyczyła współpracy w zakresie:

 • wysokich częstotliwości
 • budowy linii eksperymentalnej.