Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki 2021

Laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki zostali trzej uczeni: Amerykanin japońskiego pochodzenia Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann z Niemiec oraz Giorgio Parisi z Włoch. Wyróżnienie zostało przyznane za "przełomowy wkład w nasze rozumienie układów złożonych".

Klaus Hasselmann z Meteorologicznego Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu i Syukuro Manabe z Princeton zostali uhonorowani za swoje badania nad "fizycznym modelowaniem klimatu Ziemii", które umożliwią wiarygodnie przewidywać globalne ocieplenie. Włoch, Giorgio Parisi z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, otrzymał nagrodę jako wyraz uznania dla jego prac nad odkryciem wzajemnego oddziaływania zakłóceń i fluktuacji w układach fizycznych, od skali atomowej do planetarnej. Tegoroczna Nagroda Nobla doceniła nowe metody opisywania i przewidywania długofalowych zachowań złożonych układów charakteryzujących się znaczną przypadkowością i będących często niezrozumiałymi. Giorgio Parisi, zdaniem komitetu noblowskiego, odszukał pewne wzorce w nieuporządkowaniu układów fizycznych. Prowadząc badania nad szkłem spinowym dowodził, że drobne naruszenie porządku w układzie prowadzi do nieprzewidywalnych zmian, a zatem podstawową kwestią wymagającą wyjaśnienia było, dlaczego spiny atomów w układzie przyjmują określoną orientację i w wyniku czego układ osiąga stan optymalny. W wyjaśnieniu wspomnianych zjawisk przyczyniły się prace prowadzone przez Parisiego już na początku lat 80. XX wieku, kiedy to odkrył i opisał matematycznie uporządkowanie w zachowaniu wielu kopii tego samego układu. Wkład Giorgio Parisiego obserwowany jest do dnia dzisiejszego nie tylko w fizyce i matematyce, ale także w biologii i nauczaniu maszynowym, z którego korzyści czerpiemy do dnia dzisiejszego.

Polecamy również
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
SOLARIS as a part of a joint PhD Programme in Biomedical Sciences
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Na linii SOLABS zarejestrowano widmo XAFS dla krawędzi absorpcji K siarki.
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Prof. Paul Dumas i Ferenc Borondics gośćmi Centrum SOLARIS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS
Pierwsze widmo XAFS na linii SOLABS