Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wirtualny spacer po Centrum SOLARIS

Grafika symbolizująca link do wirtualnego spaceru

Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński (ID.UJ)

Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Jagielloński (ID.UJ)

W odpowiedzi na apel pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczący uruchomienia inicjatyw wspierających ukraińskie środowisko naukowe, stworzona została możliwość finansowania projektów doktorantów pochodzących z Ukrainy w ramach środków programu ID.UJ przeznaczonych na realizację Research Support Module.

Stypendia dla ukraińskich doktorantów na kontynuację badań i szkoleń przerwanych przez wojnę

Uniwersytet Jagielloński zapewnia stypendia dla doktorantów ukraińskich uczelni zmuszonych do opuszczenia swojego kraju z powodu wojny. Wsparcie finansowe udzielane w ramach Research Support Module może być przeznaczone dla osób, które są obywatelami Ukrainy i przybyły do Polski po dniu 24 lutego 2022 roku i które przed wybuchem wojny odbywały studia doktoranckie (aspirantura) lub były doktorantami i prowadziły prace nad rozprawą doktorską na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach naukowych i które chcą prowadzić lub kontynuować swoje badania naukowe lub prace rozwojowe na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Program oferuje możliwość kontynuowania badań w zakresie Nauk o Życiu (biochemii, biologii molekularnej, biologii komórkowej, bioinformatyki i pokrewnych) w następujących instytutach Uniwersytetu Jagiellońskiego:

grafika z flagą ukrainy

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, który prowadził studia doktoranckie na uczelni na terenie Ukrainy, a studia zostały przerwane przez wojnę i chcesz kontynuować badania w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego w wyżej wymienionych dziedzinach badawczych, prosimy o podanie CV i dane kontaktowe na następujący adres e-mail: synchrotron@uj.edu.pl

Więcej informacji: Wsparcie finansowe ukraińskich doktorantów w ramach środków programu ID.UJ

Polecamy również
Mikroskop-CIRI-2023-300x230

Linia badawcza CIRI ma nowy mikroskop.

Mikroskop-CIRI-2023-300x230

Aplikuj na otwarte pozycje dla doktorantów!

Mikroskop-CIRI-2023-300x230

SOLARIS włącza się w organizację Copernicus Festival

Mikroskop-CIRI-2023-300x230

European Nuclear Young Generation Forum odwiedziło SOLARIS