CERIC-ERIC

Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC) - ERIC to konsorcjum skupiające wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Pełnoprawnym członkami organizacji są Austria, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Status obserwatora posiada Chorwacja. Siedziba konsorcjum znajduje się w Trieście (Włochy).

Każdy kraj członkowski udostępnia na potrzeby konsorcjum jedno urządzenie badawcze, w którym przeprowadza się badania materiałów i biomateriałów technikami wykorzystującymi fotony, elektrony, neutrony lub jony. Wszystkie wytypowane laboratoria i ośrodki badawcze są cyklicznie sprawdzane i oceniane przez międzynarodowy, niezależny zespół ekspertów.

Naukowcy mogą korzystać z infrastruktury CERIC-ERIC bezpłatnie. Wnioski o przydzielenie czasu badawczego składane są w jednym miejscu, a ich selekcja odbywa się na zasadach konkursowych. Nabór aplikacji odbywa się dwa razy do roku.

Polska została pełnoprawnym członkiem CERIC-ERIC 1 marca 2016 r., udostępniając społeczności naukowej synchrotron SOLARIS. 

Lista ośrodków stanowiących infrastrukturę partnerską CERIC-ERIC (oprócz synchrotronu SOLARIS) znajduje się poniżej. Szczegółowe informacje na temat każdej jednostki można znaleźć w broszurze (ang.).

Serwis internetowy konsorcjum znajduje się pod adresem www.ceric-eric.eu.

 

Austria Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej
Graz University of Technology - Institute of Inorganic Chemistry
Chorwacja Akceleratory Jonów - Instytut Ruđera Boškovicia
Ruđer Bošković Institute
Czechy Grupa Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola
Surface Physics Group, Charles University
Węgry Budapesztańskie Centrum Neutronowe
Budapest Neutron Centre
Włochy Synchrotron Elettra
Elettra Sincrotrone Trieste
Rumunia Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów
Laboratory of Atomic Structures and Defects in Advanced Materials, National Institute of Material Physics
Słowenia Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii
Slovenian NMR Centre, National Institute of Chemistry

 

Prezentacja konsorcjum (ang.):