Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Hercules Regional School w SOLARIS

Hercules Regional School w SOLARIS

W piątek, 9 listopada 2018 r., zakończyła się pierwsza, pięciodniowa szkoła synchrotronowa współorganizowana przez SOLARIS. Szkoła HERCULES została zorganizowana we współpracy z Université Grenoble Alpes i synchrotronem ESRF.

Wykłady dla uczestników szkoły z Polski, Słowacji i Czech wygłosili naukowcy z całej Europy. Słuchacze wzięli udział również w zajęciach praktycznych, zorganizowanych we współpracy z takimi jednostkami jak Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN. Zajęcia dotyczyły głównie technik badawczych wykorzystywanych w ośrodkach synchrotronowych, m.in. spektroskopii, absorpcji, dyfrakcji proszkowej, technik obrazowania, ARPES, XPEEM. Pod koniec szkoły młodzi naukowcy zaprezentowali swoje badania podczas sesji plakatowej.

Mamy nadzieję, że już niedługo ponownie spotkamy się z naszymi słuchaczami przy liniach badawczych SOLARIS, gdzie będą prowadzić swoje eksperymenty.

Hercules Regional School została zorganizowana dzięki fiansowemu wsparciu Unii Europejskiej.

Polecamy również
Pierwsze granty badawcze SOLARIS
Szkoła doktorska w SOLARIS
Front end linii badawczej SOLABS zainstalowany
Badania synchrotronowe w walce z wirusem SARS-CoV-2