Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CERIC-ERIC: nabór wniosków o dostęp do infrastruktury badawczej

CERIC-ERIC: nabór wniosków o dostęp do infrastruktury badawczej

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC zaprasza do bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów.

Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC umożliwia wizyty przygotowawcze i pokrywa koszty podróży dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment. Ponadto naukowcy mają zapewnione merytoryczne i techniczne wsparcie podczas pomiarów.

Terminy składania wniosków o dostęp do infrastruktury: 2 września (możliwa ocena wstępna i poprawa wniosku) oraz 30 września 2019 r. (dla doświadczonych użytkowników infrastruktury badawczej CERIC-ERIC).

Wniosek powinien zawierać propozycje pomiarów, które zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem różnych technik badawczych i różnej aparatury udostępnianej przez konsorcjum.

Szczegłówe informacje na temat naboru znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC. Dodatkowe pytania należy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu.

CERIC-ERIC umożliwia dostęp do następującej aparatury badawczej:

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (Central European Research Infrastructure Consortium) CERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Członkami organizacji są Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia, Węgry i Włochy. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy).