Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podsumowanie czwartego naboru wniosków

Podsumowanie czwartego naboru wniosków

1 października 2019 r. zakończył się czwarty nabór wniosków o dostęp do stanowisk pomiarowych synchrotronu SOLARIS.

Naukowcy z Polski i z zagranicy mogli składać wnioski o przyznanie czasu badawczego na stanowiskach PEEM, XASUARPES oraz - po raz pierwszy w historii - na kriomikroskopie elektronowym Titan Krios G3i.

Ogółem Centrum SOLARIS otrzymało 54 wnioski, w tym 24 na stanowiska linii badawczych (UARPES - 9, XAS - 13, PEEM - 2) oraz 30 wnioski na kriomikroskop. Większość aplikacji przesłali badacze afiliowani w polskich uczelniach i instytucjach badawczych: w Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Uniwersytecie Warszawskim, Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Uniwerstecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytucie Fizyki PAN, Instytucie Fizyki Jądrowej PAN oraz Politechnice Krakowskiej. 

W przypadku linii badawczych autorzy przyporządkowali swoje wnioski do następujących dziedzin nauki: fizyka (9), nauka o materiałach (3), chemia (3), inżynieria i technologia oraz energia (po jednym). Kriomikroskop przyciągnął badaczy z zakresu biologii (27 wniosków) i chemii (3 wnioski).

Wszystkie aplikacje zostaną teraz ocenione pod względem technicznym (czy zaplanowane eksperymenty mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury) oraz pod względem bezpieczeństwa zadeklarowanych próbek. Decydująca będzie ocena merytoryczna, obejmująca takie kryteria jak nowatorski zakres badań, sprecyzowane hipotezy naukowe, jasno określona metodologia i wcześniejsze osiągnięcia naukowe wnioskujących. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona przez międzynarodową komisję.

Pomiary z tego naboru zostaną przeprowadzone w okresie marzec–lipiec 2020 r. Kolejny termin składania wniosków o synchrotronowy czas badawczy to 1 kwietnia 2020 r.

 

Polecamy również
Rozbudowa hali eksperymentalnej SOLARIS
Linia PHELIX - dostawa analizatora i detektora spinowego
Ruszyła rejestracja na spotkanie użytkowników SOLARIS
Pierwsze granty badawcze SOLARIS