Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy wymiar tomografii rentgenowskiej

Nowy wymiar tomografii rentgenowskiej

Nowatorska metoda tomografii rentgenowskiej, opracowana przez naukowców z Centrum SOLARIS i Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ: mgr Katarzynę Sowę i prof. Pawła Koreckiego, została doceniona przez prestiżowe wydawnictwo "The Optical Society Publishing" ("OSA Publishing"), a wyniki uzyskane z jej pomocą zostały uznane za obraz tygodnia wydawcy ("Image of the week").

Metoda obrazowania, opisana w artykule X-ray tomography with multiple ultranarrow cone beams wykorzystuje ultrawąskie, konfokalne (współogniskowe) wiązki promieniowania rentgenowskiego, padające na próbkę w niekonwencjonalnej geometrii, która eliminuje konieczność zmiany jej pozycji podczas obrazowania i umożliwia uzyskanie ostrych obrazów prześwietlanych mikroobiektów.

Wyróżniony obraz przedstawia specjalnie przygotowany fantom tomograficzny - kapilarę (cienką rurkę), wykonaną ze szkła, wypełnioną sferycznymi cząstkami krzemionki (SiO2) o średnicy 25µm. W przyszłości ta technika obrazowania będzie wykorzystywana w Centrum SOLARIS na linii POLYX, której oddanie do użytku jest przewidziane na rok 2022. 

Polecamy również
Umowa na dostawę i instalację wigglera nadprzewodzącego
Nabór do CERIC-ERIC otwarty
Nowa linia badawcza w nowym naborze
Rozbudowa hali eksperymentalnej SOLARIS