Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Orientacja makromolekuł - kolejny krok w badaniach nad nowotworami

Orientacja makromolekuł - kolejny krok w badaniach nad nowotworami

W prestiżowym czasopiśmie Analytical Chemistry (IF: 6.785) ukazała się publikacja pracowników SOLARIS - ”Macromolecular orientation in biological tissues using four-polarization method in FT-IR imaging”.

Badania, które prowadzone są w ramach grantu Sonata (realizowanego przez Centrum SOLARIS a finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki), mają na celu stworzenie nowego podejścia spektroskopowego analizy obrazów w podczerwieni dla próbek biologicznych. Wyniki tych badań dają szczegółową informację o organizacji makromolekuł, np. w ludzkiej tkance. Po raz pierwszy możliwe będzie wyznaczenie orientacji kolagenu w biopsjach trzustki przy użyciu metody czterech polaryzacji. 

Promieniowanie elektromagnetyczne o różnych polaryzacjach będzie inaczej absorbowane przez próbkę, co stanowi podstawę tej metody. Stosując odpowiedni model matematyczny, można odwikłać informację o organizacji w próbce na podstawie pomiarów z czterema różnymi polaryzacjami liniowymi – wyjaśnia Paulina Kozioł, jedna z autorek publikacji. Pozwala ona nie tylko na uzyskanie kierunku głównej osi włókien kolagenu, ale również stopnia ich uporządkowania – dodaje badaczka.

Dzięki obrazowaniu FT-IR łączymy  bogactwo informacji o składzie biochemicznym próbki  wraz z parametrami orientacji molekuł wynikającymi z zastosowania światła spolaryzowanego. 
Dane te będą  w dalszej części projektu wykorzystane do ulepszenia modeli diagnostycznych raka oraz do lepszego zrozumienia mikrootoczenia raka. Zwykle to co dzieje się w jego otoczeniu, jest decydujące dla wyników chemioterapii – uzupełnia dr Tomasz Wróbel.

Pomiary takie będą oferowane na budowanej linii SOLAIR.

Autorami publikacji są:  Paulina Kozioł (1,2); Danuta Liberda (1,2), Wojciech M. Kwiatek (2);  Tomasz P. Wróbel (1,2) 

1 – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris, UJ 
2 – Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Tekst artykułu dostepny jest pod adresem: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.0c02591.

Oprac. E.Król

 

Przykład biopsji bogatej w włókna kolagenowe, obserwowane na obrazie histopatologicznym jako różowe cylindryczne obszary. Regiony te charakteryzują się wysokim uporządkowaniem oraz charakterystycznymi (niemal prostopadłymi) kierunkami drgań grup białkowych (Amidów I oraz III).

Polecamy również
Okładka czasopisma Science Advances poświęcona wynikom badań na Cryo-EM !
Okładka czasopisma Science Advances poświęcona wynikom badań na Cryo-EM !
Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami
Spektroskopia FTIR w badaniach nad nowotworami
Badania nad retrowirusami z użyciem Cryo-EM
Badania nad retrowirusami z użyciem Cryo-EM
Ditlenek tytanu bohaterem pierwszych badań IFJ PAN w Solaris
Ditlenek tytanu bohaterem pierwszych badań IFJ PAN w Solaris