Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linia PHELIX gotowa do badań

Linia PHELIX gotowa do badań

Światło synchrotronowe pojawiło się po raz pierwszy na próbce umieszczonej w stacji końcowej linii eksperymentalnej PHELIX. Ten sukces stanowi zwieńczenie trzech lat ciężkiej pracy, projektowania, kompletowania i dostrajania do wiązki synchrotronowej jej komponentów.

Instalacja linii rozpoczęła się w połowie 2018 roku. W marcu 2020 r. zostały dostarczone ostatnie elementy. Natomiast 18 września 2020 naukowi opiekunowie linii w osobach dr inż. Magdaleny Szczepanik – Ciby, oraz Tomasza Sobola, uzyskali gotowość do przeprowadzania próbnych badań z wiązką synchrotronową.

Pierwsze pomiary testujące możliwości analizatora z wiązką na stacji końcowej PHELIX zostały wykonane na próbce złota w obecności specjalisty z firmy SPECS, dr Roberta Reichelta. W wyniku badania materiału kalibracyjnego zebrano, między innymi, widmo XPS Au4f widoczne na zdjęciu. Dodatkowo przeprowadzono pomiar kątowo-rozdzielczej spektroskopii i pomiary spinowo-rozdzielcze.

Przypominamy, że w obecnie trwającym naborze można już składać wnioski o czas badawczy na linii PHELIX. Linia ta będzie wykorzystywała miękkie promieniowanie rentgenowskie. Jej stacja badawcza umożliwi szeroki zakres badań spektroskopowych i absorpcyjnych, charakteryzujących się różną czułością powierzchniową. Oprócz zbierania standardowych wysokorozdzielczych widm, pozwoli np. na mapowanie struktury pasmowej w trzech wymiarach oraz na detekcję spinu elektronów w trzech wymiarach.

Użytkownicy będą zatem mogli prowadzić badania nowych materiałów, cienkich warstw i wielowarstw, katalizatorów i biomateriałów, badania powierzchni materiałów litych, stanów powierzchniowych spolaryzowanych spinowo, oraz zachodzących na powierzchni reakcji chemicznych.

UWAGA! Termin składania aplikacji został przedłużony do 5 października. Więcej informacji o naborze tutaj 

Na zdjęciu od lewej Tomasz Sobol, Robert Reichelt, Magdalena Szczepanik-Ciba

----

Widzialna część wiązki zerowego rzędu na próbce w stacji końcowej

 

Polecamy również
Małopolski Festiwal Innowacji - w tym roku on-line!
Umowa na dostawę drugiego kriomikroskopu podpisana
Coraz większe zainteresowanie liniami synchrotronu – podsumowanie szóstego naboru
Umowa na dostawę i instalację wigglera nadprzewodzącego