Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Umowa na dostawę drugiego kriomikroskopu podpisana

Umowa na dostawę drugiego kriomikroskopu podpisana

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą - firmą Labsoft na dostawę mikroskopu elektronowego do badań przemysłowych. Kilka miesięcy temu na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie unijne w ramach konkursu organizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Mikroskop GLACIOS będzie częścią Narodowego Centrum Kriomikroskopii Elektronowej, która powstaje pod dachem SOLARIS, a którego sercem jest już kriomikroskop elektronowy Titan Krios G3i.

Zakup drugiego mikroskopu będzie uzupełniał ofertę SOLARIS, która w tym przypadku będzie skierowana do firm zainteresowanych wykorzystaniem techniki kriomikroskopii elektronowej w swoich badaniach.

Ta technologia staje się obecnie najważniejszą stosowaną w biologii strukturalnej, a wyniki uzyskiwane w trakcie pomiarów ułatwiają zrozumienie mechanizmów komórkowych chorób człowieka, projektowanie nowych leków oraz ulepszanie już istniejących. Technika ta jest również z powodzeniem stosowana w nanotechnologii i innych dziedzinach nauki

Po tym jak mikroskop zostanie przywieziony do SOLARIS, nastąpi jego instalacja oraz testy SAT (Site Acceptance Test), które obejmują testy optyczne, aby wykazać osiągnięcie wymaganej rozdzielczości (bez próbki) i ogólnej jakości danych (z próbką).

Koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej wraz z doposażeniem laboratorium preparatyki próbek, przestrzenią dyskową do gromadzenia danych, jednostką obliczeniową do analizy danych oraz uzupełniającą strukturą IT wraz z oprogramowaniem - to łącznie 11 mln zł.

Dofinansowanie jest realizowane w ramach projektu POIR, działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”, którego celem jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Rolę instytucji wdrażającej pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.

C:\Users\ROZMEJ~1.CEN\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.376\FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.jpg

Polecamy również
Małopolski Festiwal Innowacji - w tym roku on-line!
Coraz większe zainteresowanie liniami synchrotronu – podsumowanie szóstego naboru
Linia PHELIX gotowa do badań
Umowa na dostawę i instalację wigglera nadprzewodzącego