Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum SOLARIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

https://synchrotron.uj.edu.pl/centrum/zespol/publikacje-naukowe-zespolu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwóch pracowników naukowych NCPS Solaris laureatami konkursu START 2021!

Dwóch pracowników naukowych NCPS Solaris laureatami konkursu START 2021!

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2021. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców, a wśród nich dwóch pracowników zespołu naukowego SOLARIS. Celem programu jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Dr Katarzyna Sowa i mgr inż. Paulina Kozioł znalazły się wśród 100 wybitnych młodych naukowców, którym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyzna prestiżowe stypendia, mające na celu wsparcie młodych uczonych w ich rozwoju naukowym. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 1034 kandydatów. Średni wiek tegorocznych stypendystów wynosi 28,6 lat. Aż 51 % wszystkich nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat). Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

"Moje plany naukowe na najbliższy rok obejmują prace nad orientacją makromolekuł w ramach grantu Preludium- Ulepszanie wyznaczania orientacji 3D makromolekuł na podstawie spolaryzowanego obrazowania chemicznego IR poprzez optymalizację algorytmów usuwania rozpraszania, prace nad realizacją grantu Sonata, jak również  nad budową linii SOLAIR."- mówi laureatka stypendium mgr inż. Paulina Kozioł.

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 r.ż. (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach.

Polecamy również
Nagroda Miasta Krakowa dla zespołu Structural Biology Core Facility
Nagroda Miasta Krakowa dla zespołu Structural Biology Core Facility
Podsumowanie wyników siódmego naboru wniosków o czas badawczy
Podsumowanie wyników siódmego naboru wniosków o czas badawczy
Naukowiec z zespołu SOLARIS laureatem konkursu PRELUDIUM BIS
Naukowiec z zespołu SOLARIS laureatem konkursu PRELUDIUM BIS
Ruszył nabór do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych!
Ruszył nabór do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych!